Hele landet
Hele landet

Nå er vannmagasinene under 3/4 fulle

Publisert

Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene fortsetter å falle slik den pleier på denne tiden av året. Med 74,3 prosent er fyllingsgraden nå omtrent på normalnivået, men litt under mediannivået på 78,8 for uke 48.

Hele landet

For en uke siden var vannmagasinene 74,3 prosent fulle. Det er 2,4 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 76,7 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 78,1 prosent. Totalt har hele landet en kapasitet på 82.224 GWH og vannreservene tilsvarer nå 61.132 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 80,7 prosent i elspotområde 1. Uken før lå fyllingsgraden på 84,6 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 74,0 prosent. elspotområde 1 har en kapasitet på 5.787 GWh og med en fyllingsgrad på 80,7 prosent tilsvarer det 4.672 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 77,8 prosent i elspotområde 2. Det er 2,0 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 79,8 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 85,6 prosent. elspotområde 2 har en kapasitet på 32.725 GWh og med en fyllingsgrad på 77,8 prosent tilsvarer det 25.460 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 77,2 prosent i forrige uke. Uken før lå fyllingsgraden på 79,7 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 71,5 prosent. elspotområde 3 har en kapasitet på 7.809 GWh og med en fyllingsgrad på 77,2 prosent tilsvarer det 6.026 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 61,5 prosent i elspotområde 4. Uken før lå fyllingsgraden på 63,2 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 69,3 prosent. Totalt har elspotområde 4 en kapasitet på 19.367 GWH og vannreservene tilsvarer nå 11.919 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 5 er nå 78,9 prosent. Det er 3,0 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 81,9 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 78,0 prosent. Totalt har elspotområde 5 en kapasitet på 16.536 GWH og vannreservene tilsvarer nå 13.055 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.