Hele landet
Hele landet

Nå er vannmagasinene halvfulle

Publisert

Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene fortsetter å falle, og med en nedgang på 3,4 prosentpoeng er de nå halvfulle.

Hele landet

Vannmagasinene i hele landet er nå 50,8 prosent fulle. Det er 3,4 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 54,2 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 53,4 prosent. Totalt har hele landet en kapasitet på 82.224 GWH og vannreservene tilsvarer nå 41.731 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 1 er nå 45,6 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 50,5 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 36,9 prosent. Totalt har elspotområde 1 en kapasitet på 5.787 GWH og vannreservene tilsvarer nå 2.638 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 55,1 prosent i elspotområde 2. Det er 3,1 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 58,2 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 64,7 prosent. elspotområde 2 har en kapasitet på 32.725 GWh og med en fyllingsgrad på 55,1 prosent tilsvarer det 18.021 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 53,8 prosent i forrige uke. Uken før lå fyllingsgraden på 58,3 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 40,0 prosent. elspotområde 3 har en kapasitet på 7.809 GWh og med en fyllingsgrad på 53,8 prosent tilsvarer det 4.200 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 4 er nå 44,4 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 46,9 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 49,1 prosent. Totalt har elspotområde 4 en kapasitet på 19.367 GWH og vannreservene tilsvarer nå 8.605 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 50,0 prosent i elspotområde 5. Uken før lå fyllingsgraden på 54,1 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 48,2 prosent. Totalt har elspotområde 5 en kapasitet på 16.536 GWH og vannreservene tilsvarer nå 8.267 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.