Hele landet
Hele landet

Nå er vannmagasinene 3/4 fulle

Publisert

Fyllingsgraden i vannmagasinene var veldig lave i sommer, og det ga utslag i form av veldig høye strømpriser. Nå er vannmagasinene i ferd med å fylles opp igjen, og selv om fyllingsgraden er lavere enn den pleier å være på denne tiden, så nærmer de seg.

Hele landet

I uke 39 lå fyllingsgraden for hele landet på 76,4 prosent. Det er 3,0 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 73,4 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 85,6 prosent. Totalt har hele landet en kapasitet på 82.224 GWH og vannreservene tilsvarer nå 62.837 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

I forrige uke lå fyllingsgraden på 87,1 prosent i elspotområde 1. Det er 1,3 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 85,8 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 91,3 prosent. Totalt har elspotområde 1 en kapasitet på 5.787 GWH og vannreservene tilsvarer nå 5.043 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

Vannmagasinene i elspotområde 2 er nå 79,2 prosent fulle. Det er 3,0 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 76,2 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 87,9 prosent. Totalt har elspotområde 2 en kapasitet på 32.725 GWH og vannreservene tilsvarer nå 25.923 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 75,4 prosent i forrige uke. Det er 4,9 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 70,5 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 77,5 prosent. elspotområde 3 har en kapasitet på 7.809 GWh og med en fyllingsgrad på 75,4 prosent tilsvarer det 5.888 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 62,2 prosent i forrige uke. Det er 2,9 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 59,3 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 82,7 prosent. elspotområde 4 har en kapasitet på 19.367 GWh og med en fyllingsgrad på 62,2 prosent tilsvarer det 12.054 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 84,2 prosent i elspotområde 5. Uken før lå fyllingsgraden på 81,7 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 86,4 prosent. elspotområde 5 har en kapasitet på 16.536 GWh og med en fyllingsgrad på 84,2 prosent tilsvarer det 13.929 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.