Nå er oljen for billig

Publisert

På torsdag 11. mai legger regjeringen frem årets reviderte statsbudsjett. I den forbindelse skal de justere på postene, samt at de skal oppdatere anslaget for hva de forventer at oljeprisen vil ligge på i år.

I det ordinære statsbudsjettet forutsettes det en oljepris på 425 kroner fatet, og lenge så det ut til at prisen skulle ligge godt over det nivået. På torsdag og fredag i forrige uke falt imidlertid oljeprisen kraftig, og dermed var prisen under statsbudsjettets forutsetninger for første gang i år.

I skrivende stund noteres oljeprisen til 48,91 dollar mens dollarkursen står i 8,64 kroner. Det gir en oljepris på 422,58 kroner, 2,42 kroner under statsbudsjettets forventning.

Det er ikke dramatisk i seg selv, og oljeprisen er alt annet enn stabil. Den svinger mye, og det er ingen som med troverdighet kan slå fast at de vet med sikkerhet at den skal gå opp eller ned. Det er mange argumenter for begge deler.

I statsbudsjettet legges det imidlertid opp til at prisen vil stige i årene fremover. Det forutsettes at prisen skal være 425 kroner fatet i år, 438 kroner fatet neste år for så å stige til hele 510 kroner fatet i 2025. Dersom dette ikke slår til, vil statsbudsjettet gå på en økonomisk smell som må dekkes opp på et vis.

I desember oppdaterte SSB sine prognoser, og der kom de frem til at oljeprisen trolig vil ende på 451 kroner fatet i år. Det er deres tidligere tall på 425 som ligger til grunn for statsbudsjettet. I sin prognose anslår de at oljeprisen vil stige jevnt og trutt fra år til år: