Nå er oljehistorien digitalisert og tilgjengelig for alle

Publisert

Arkivverket har nasjonalt ansvar for å bevare historisk verdifullt kildemateriale fra norsk olje- og gassektor. I en pressemelding forteller de at de har skannet og tilgjengeliggjort 86.000 sentrale dokumenter fra oljehistorien.

Arkivene etter de største oljeselskapene, fagbevegelsen, bransjeorganisasjoner og leverandørbedrifter på norsk sokkel er avlevert/deponert til Norsk olje- og gassarkiv (Oljearkivet) ved Statsarkivet i Stavanger.

Olje og gass har spilt hovedrollen i den norske samfunnsutviklingen helt siden Phillips Petroleum Company fant Ekofisk lille julaften 1969. Bortsett fra primærnæringene har ingen annen virksomhet formet dagens Norge slik petroleumsnæringen har gjort.

Hovedmengden av arkivmaterialet er fra 1960-tallet og fram til 2000. Det er dette arkivmaterialet som dokumenterer Norges framvekst som oljenasjon. Her ligger dokumentene som forteller om alle de store hendelsene på norsk kontinentalsokkel.

Blant mye annet finnes borerapporten fra Esso Exploration Norway som forteller om det første funnet av olje, pressemeldingen fra Phillips Petroleum angående funnet av Ekofisk, planleggingen og utbyggingen av Frigg-feltet, Statoils styreprotokoller, granskningen av Aleksander Kielland-ulykken, kampen om operatørskapet for Statfjord-feltet, etableringen av arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, kryssingen av Norskerennen med rørledninger, overskridelsene ved byggingen av raffineriet på Mongstad, og mye mer.

Det er også mange dokumenter som viser dagliglivet og de små hendelsene fra både plattformene og aktiviteten på land.

Her er noen utvalgte sentrale dokumenter fra oljehistorien: