Hele landet
Hele landet

Nå er det vann tilsvarende 66,8 TWh i de norske vannmagasinene

Publisert

Hele landet

For en uke siden var vannmagasinene 81,2 prosent fulle. Uken før lå fyllingsgraden på 81,0 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 86,3 prosent. Hele landet har en kapasitet på 82.224 GWh og med en fyllingsgrad på 81,2 prosent tilsvarer det 66.757 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

Vannmagasinene i elspotområde 1 er nå 88,0 prosent fulle. Det er 1,7 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 89,7 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 86,7 prosent. Totalt har elspotområde 1 en kapasitet på 5.787 GWH og vannreservene tilsvarer nå 5.091 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 83,7 prosent i elspotområde 2. Uken før lå fyllingsgraden på 82,9 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 90,5 prosent. Totalt har elspotområde 2 en kapasitet på 32.725 GWH og vannreservene tilsvarer nå 27.398 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 3 er nå 83,4 prosent. Det er 0,3 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 83,1 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 82,4 prosent. elspotområde 3 har en kapasitet på 7.809 GWh og med en fyllingsgrad på 83,4 prosent tilsvarer det 6.513 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 4 er nå 66,8 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 66,5 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 79,3 prosent. elspotområde 4 har en kapasitet på 19.367 GWh og med en fyllingsgrad på 66,8 prosent tilsvarer det 12.943 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

For en uke siden var vannmagasinene 89,6 prosent fulle. Det er 0,7 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 90,3 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 88,0 prosent. Totalt har elspotområde 5 en kapasitet på 16.536 GWH og vannreservene tilsvarer nå 14.812 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.