Skedsmo  20170104.Snøvær og dårlig sikt ved E6 ved Skedsmokorset.Bilene må kjøre sakte. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Skedsmo 20170104.Snøvær og dårlig sikt ved E6 ved Skedsmokorset.Bilene må kjøre sakte. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nå er det dieselforbud på Oslo-veiene

Publisert

Tirsdag morgen trådte forbudet mot dieselkjøretøy på det kommunale veinettet i Oslo i kraft. Det blir likevel en del dieselkjøring i hovedstaden.

Tross forbud for kjøretøy som går på diesel, er unntakene mange, og forbudet omfatter ikke de statlige veiene.

Rett før forbudet trådte i kraft tirsdag morgen var det lite luftforurensing i Oslo, ifølge Luftkvalitet.info. Det er imidlertid varslet moderat til høyt forurensningsnivå i sentrum og et høyt forurensningsnivå langs større og sterkt trafikkerte veier, særlig i rushtidene og tidlig på kvelden. Det er eksos og veistøv som er hovedårsaker, og varslingene tar ikke høyde for mulig effekt av forbudet som innføres.

Siden forbudet ble kjent søndag har forskere, bilbransjen og politikere stilt spørsmål ved den reelle effekten, og dette skal overvåkes nøye de neste dagene.

– Vi foretar målinger av luftkvaliteten på tolv ulike stasjoner rundt om i Oslo. I tillegg skal vi ha trafikktellinger på ulike punkter, sier presseansvarlig Monica T. Olsen i Bymiljøetaten i Oslo til NTB.

– Uten dokumentert effekt ender dieselforbud som et MDG-stunt, skriver Romerikes Blad i sin lederartikkel tirsdag