Motvind-styret: - Vi har gjort det vi skal

Nestleder i Motvind-styret svarer på uttalelser.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere i dag kunne enerWE publisere et intervju med Rune Haaland - som i hvert fall inntil for nylig var generalsekretær i Motvind - organisasjonen som samler over 18.500 vindkraftmotstandere i Norge. Her uttaler han blant annet;

- Jeg er en proff fyr som er leid inn, jeg er ikke ansatt. Jeg er en «hired gun» for organisasjonen. Det jeg skal sørge for, er å sikre at jeg sitter som generalsekretær til et lovlig valgt landsmøte har valgt et nytt styre, uttalte Haaland til enerWE.

Med dette som bakteppe, valgte Motvind tirsdag ettermiddag å sende ut en pressemelding for å klargjøre at Haaland ikke lenger er generalsekretær i organisasjonen. Pressemeldingen starter slik;

«Motvind Norge stiller seg svært undrende til at Rune Haaland i dag uttaler til enerWE at han stiller sin plass til disposisjon, da engasjementet med Solar Mobil AS v/Rune Haaland er avsluttet.»

Når enerWE får nestleder Harald Kjelstad på tråden tirsdag ettermiddag, forklarer han følgende om hvorfor organisasjonen nå valgte å sende ut en pressemelding.

- Det var på grunn av den artikkelen som sto hos dere, sier han.

Nå er det planlagt landsmøte om tre uker og der vil medlemmene få all informasjon de har fått skriftlig - også muntlig.

Harald Kjelstad

- Hva kommer dere til å gjøre nå fremover?

- Vi har gjort det vi skal, og det er ikke noe mer spesielt mer vi skal gjøre. Nå er det planlagt landsmøte om tre uker og der vil medlemmene få all informasjon de har fått skriftlig - også muntlig, sier Kjelstad.

Harald Kjelstad er nestleder i styret i Motvind.
Harald Kjelstad er nestleder i styret i Motvind.

- Men da kan jeg jo stille deg det samme spørsmålet som Rune Haaland fikk; Hvorfor klarer dere ikke bruke all deres tid på å bekjempe vindkraften, men må bruke tid på interne stridigheter?

- Vel, vi jobber jo mest intenst med vindkraftmotstand da.

I pressemeldingen heter det følgende om innkalling til landsmøte;

«Styret har gjort vedtak om at det skal innkalles til ekstraordinært landsmøte 31. oktober. Innkallingen til dette landsmøtet er ikke sendt ut, og som det fremgår av vedtektene så er fristen for innkalling til ekstraordinært landsmøte 3 uker.»

Jeg vil ikke si noe ilt eller negativt om Rune Haaland.

Harald Kjelstad

- Etter det vil det kanskje bli ro i organisasjonen?

- Det er jo allerede ro. Jeg vil ikke si noe ilt eller negativt om Rune Haaland. Vi hadde firmaet hans på ganske kort kontrakt som vi forlenget én periode, også var det ikke meningen å forlenge noe mer. Han er en flink fyr, men det har hele tiden vært sånn at det ikke var aktuelt å forlenge den kontrakten.

I pressemeldingen heter det også at Motvind Norge har engasjert Advokat Johs. A. Aspehaug, Partner i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS, til å håndtere tvisten mellom Solar Mobil AS og organisasjonen.

Powered by Labrador CMS