Indre strid i Motvind

Uenighet mellom styret og generalsekretær

Publisert

De siste dagene har det blitt tydelig at det er intern uenighet i vindkraftmotstand-organisasjonen Motvind Norge.

I en pressemelding fra Motvind publisert 22. september kommer det frem at styreleder Eivind Salen går over i en mer operativ rolle og med mer kontakt med medlemmene, Aina M. Hauge blir kommunikasjonssjef, mens John Ivar Myklebust blir leder for organisasjon og utvikling.

I samme melding kommer det frem at stillingen som generalsekretær - som i dag bekles av Rune Haaland - foreslås avviklet, men at Haaland “går over til å arbeide spesielt med finansiering av den sterkt voksende virksomheten”.

Avtroppende generalsekretær har i oppstartsåret gjort en formidabel innsats, noe styret i Motvind Norge takker han for.

- På mindre enn ett år har vi blitt en slagkraftig organisasjon som har bidratt sterkt til å endre synet på og holdningene til vindkraft. Vi har snart nittentusen betalende medlemmer og flere hundre tusen medlemmer på våre Facebookgrupper. Vi styrker nå organisasjonen administrativt, og med en tydelig struktur på kommunikasjonsarbeidet skal vi få bedre kontakt både med medlemmene og samfunnet, sier styreleder Eivind Salen.

I etterkant av dette har det blitt innkalt til Landsmøte - av nåværende generalsekretær Rune Haaland. Denne innkallingen bestrides av styret.

Powered by Labrador CMS