Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Vi er i gang

Vindkraftmotstandernes fellesorganisasjon er etablert.

Publisert

I en pressemelding forteller vindkraftmotstanderne at de nå har etablert organisasjonen Motvind.

Da enerWE-intervjuet initiativtager Eivind Salen under markeringen mot vindkraft utenfor Stortinget søndag 8. september fortalte han at alt ikke var klart ennå, men at de hadde ambisjoner om å bli en slagkraftig organisasjon.

- Vi skal forene alle motstandsgruppene, sa Salen til enerWE.

Han fortalte også at det ville bli en medlemsskapsordning med betalende medlemmer, men at de ville ha alt på plass først slik at medlemmene hadde et klart forhold til hva de meldte seg inn i.

- De kan kontakte oss på email, men innmeldingen er ikke klar ennå. Vi vil gjerne ha strukturen på plass så folk vet hva de melder seg inn i, sa Salen til enerWE.

Nå er denne strukturen på plass. I et Facebook-innlegg skriver Motvind at det har vært møte i interimstyret hvor vindkraftmotstanderne fra hele landet har vært samlet på lørdag den 21. september. Der har de utarbeidet vedtektene for organisasjonen, og gjort alt klart for etablering.

- Vi er nå bare en signering i fra å opprette bankkonto. Det kan bare gjøres på en ukedag, får vi beskjed om, så dette vil skje mandag. Så vil vi straks opprette spleis, og muligheter for Vipps og overføringer. Etter kort tid vil vi ha systemet som kan ta i mot medlemmer og medlemsavgift også, skriver Motvind på Facebook.

Der gjør de det klart at de med dette forventer å bli en slagkraftig organisasjon.

- Over hele landet er folk redde for vindkraften om dagen, folk begynner å forstå hva det er for noe. Forhåpentligvis begynner vindkraften også å bli engstelig, det er kraft i denne motstanden. De kommer til å merke det, skriver Motvind på sin Facebook-side.

Motvind Norge er organisert som en landsdekkende organisasjon med personlig medlemskap. De skriver også at de ikke skal ha lokallag, men frie tilsuttede grupper som er økonomisk og juridisk frittstående.

Motvind Norge presiserer også at de ikke anser seg som juridiske eller økonomisk ansvarlige for de lokale gruppenes forpliktelser eller handlinger.

Dette er en presisering som kan få stor betydning i samfunnsdebatten om vindkraft i tiden fremover. På den ene siden gir det lokale grupper fritt spillerom til å komme med kontroversielle påstander og handlinger uten at Motvind ser seg forpliktet til å ta avstand fra det. På den andre siden kan det gi Motvind mindre slagkraft i samfunnsdebatten og de politiske beslutningene rundt vindkraft da politikere, vindkraftutbyggere og forvaltningen må forholde seg til Motvind som en av mange vindkraftorganisasjoner istedenfor som en aktør som uttaler seg på vegne av alle vindkraftmotstandere.

I vedtektene sine har Motvind Norge skrevet følgende om formål og organisering:

Motvind Norge er en partipolitisk uavhengig organisasjon som skal arbeide for å stanse utbyggingen av vindkraftverk i Norge, uavhengig av plan- og utbyggingsstatus. Vi skal arbeide for å avdekke, stanse eller begrense alle konsekvenser av vindkraftverk for naturen, dyrs og menneskers liv, helse og rettigheter og andre samfunns- og næringsinteresser, nasjonale minoriteters interesser og urfolks og reindriftsnæringens rettigheter. Motvind Norge skal arbeide for å sikre at areal- og energiforvaltningen/politikken er sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig.