Motvind-styret oppretter egen Facebook-gruppe for betalende medlemmer

Strammer kraftig inn på hva som er greit å publisere og diskutere i kampen mot vindkraft.

Publisert Sist oppdatert

Debatten for og mot vindkraft i Norge er intens og opphetet, og det pågår samtidig en intern krig i vindkraftmotstandernes organisasjon Motvind Norge. Der står styret i Motvind Norge på den ene siden, mens generalsekretær Rune Haaland står på den andre siden.

Denne konflikten har blant annet ført til at Motvinds kommunikasjonskanaler styres av forskjellige personer som står på hver sin side i den interne konflikten. Det gjelder blant annet Facebook-gruppen «Motvind Norge Gruppa».

Da enerWE prøvde å nøste opp i dette tidligere i oktober, sa Haaland at det ikke var han som kontrollerte gruppen:

- Det stemmer ikke. Kampanjeleder, Jan Helge Vassbø, tok kontroll på gruppa etter en samtale med Eivind Salen, sa Haaland til enerWE 7. oktober.

Han la til at administratoren Vassbø kom til å overlate gruppa tilbake til organisasjonen etter at et nytt styre er valgt.

Det skal skje etter at organisasjonen har avhold generalforsamling, men det er det nå knyttet usikkerhet og konflikt rundt. Generalsekretær og styret har sendt ut hver sin innkalling - til ulike datoer, og i Facebook-gruppene er det nå full strid om både innkallingene og måten generalforsamlingen skal avholdes.

I et innlegg på hjemmesiden til Motvind Norge tar styreleder Eivind Salen bladet fra munnen, og forteller at han og resten av styret er sperret ute fra Facebook-gruppen.

Jeg som styreleder har ikke hatt tilgang på den siden september

Eivind Salen

- Forbannet har vi i denne kritiske perioden, i det Stortinget åpner og Stortingsmelding og Representantforslag skal behandles, mistet kontrollen over vår egen FB-gruppe. Vi ble alle sammen kastet ut, og jeg som styreleder har ikke hatt tilgang på den siden september. Den brukes til å angripe oss, og meg, og andre i organisasjonen, og tvinger oss til å bruke ressurser på dette. Det er svært skadelig, og er med på å gjøre at det er vanskeligere å rekruttere medlemmer og å samle inn penger til helt nødvendig spleis, skriver styreleder Eivind Salen i et ukebrev publisert på Motvinds hjemmeside.

Ny Facebook-gruppe med stramme regler

Nå har styret i Motvind Norge opprettet en ny Facebook-gruppe, og den er utelukkende for betalende medlemmer av Motvind Norge. Betalende medlemmer bes ha sitt medlemsnummer klart før de melder seg inn i gruppen.

I beskrivelsen av gruppen gjør styret det klart at dette er den offisielle gruppen:

«Dette er medlemsgruppa for medlemmer i organisasjonen Motvind Norge. Det er den offisielle, formelle gruppa for innmeldte, betalende medlemmer. Gruppa modereres av styremedlemmene i Motvind Norge, og personer de har valgt ut gjennom styrevedtak. »

I skrivende stund har gruppen 311 medlemmer, og det er dermed et godt stykke igjen til de 49.030 som er medlemmer av «Motvind Norge Gruppa» på Facebook.

Det skal også godt gjøres at denne nye gruppen får like mange medlemmer, da det er tydelig at styret med denne gruppen tar grep når det gjelder hva slags innhold som kan publiseres.

I gruppereglene fra administratorene er det oppført sju regler, og tre av dem går rett inn i temaer som ofte diskuteres heftig i vindkraftdebatten:

  • «Denne gruppen er ikke et forum for debatt om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapte eller ei. Gruppens offisielle standpunkt er at menneskelig aktivitet påvirker klimaet.»
  • «Vi godtar ikke hets mot Tyskland og uttalelser som referanser til nazi, 2. verdenskrig, okkupasjon osv. Ei heller hets mot politikere og enkeltpersoner.»
  • «Saker fra useriøse nettsteder som resett.no og document.no blir avvist.»

Vindkraft er en fornybar energikilde, og blant tilhengerne av en norsk satsing på utbygging av vindkraft argumenteres det ofte med at det er helt nødvendig å bygge ut mer fornybar energi hvis verden skal nå klimamålene. Ettersom noen Motvind-medlemmer har ytret seg skeptisk til om klimaendringene er menneskeskapte, har dette blitt brukt som argument mot vindkraftmotstanderne.

Når det gjelder punktet om hets av Tyskland og nazi-henvisninger henger det trolig sammen med at mange har reagert kraftig på at tyske investorer har vært aktive investorer i flere vindkraftprosjekter. Språkbruk med henvisninger til andre verdenskrig har blitt kraftig kritisert ved en rekke anledninger.

Resett.no og Document.no har inntatt en redaksjonell linje der de stort sett er veldig kritiske til vindkraft. Det er populært blant vindkraftmotstanderne, men samtidig er det mange av motstanderne som ikke er komfortable med disse nettstedenes politiske posisjon, samt den redaksjonelle linjen de har lagt seg på.

9. september oppga Motvind at de hadde passert 18.000 betalende medlemmer.

Powered by Labrador CMS