Kampen mot vindkraft i Norge engasjerer mange. Her fra en demonstrasjon utenfor Stortinget i 2019.
Kampen mot vindkraft i Norge engasjerer mange. Her fra en demonstrasjon utenfor Stortinget i 2019.

Motvind skal ansette daglig leder og organisasjonssekretær

Vindkraftmotstanderne skal styrke laget frem mot Stortingsvalget.

Publisert

Interesseorganisasjonen som kjemper mot vindkraft, Motvind, har på egne hjemmesider publisert to stillingsutlysninger - både stillingen som daglig leder og stillingen som organisasjonssekretær. Begge stillingene er engasjementer. Dette innebærer en styrking av apparatet rundt organisasjonen som har vært i stor vekst siden den gradvis vokste frem i løpet av 2018 og offisielt opprettet høsten 2019.

Det har blåst godt rundt organisasjonen i 2020, med en konflikt mellom styret og generalsekretær Rune Haaland, som nå er ute av bildet.

I etterkant av et ekstraordinært landsmøte i november i år, trådte et nytt styre sammen, og styreleder Eivind Salen fikk fornyet tillit.

Om tidshorisonten for daglig leder-stillingen, er det i første rekke tenkt frem til høsten neste år, heter det utlysningen;

«Stillingen vil vurderes som management for hire, interimledelse i første omgang frem til stortingsvalget 2021, med muligheter for forlengelse.»

I utlysningen heter det videre at Motvind jobber med både tilpasning av organisasjonsstruktur og vedtekter, og dette er forventet vedtatt på ordinært landsmøte våren 2021.

«Daglig leder vil involveres i denne prosessen. Motvind Norge vil i tiden fremover ta i bruk alle tilgjengelige demokratiske virkemidler i kampen mot vindkraftregimet – både gjennom politisk påvirkning, folkeopplysning samt lokale og landsdekkende aksjoner.»

Ytterligere arbeidsoppgaver vil blant annet inkludere: daglig ledelse av sekretariat, operativ og administrativ drift. Organisasjonsutvikling og profesjonalisering av organisasjonen i tett samarbeid med styret. Den daglige lederen skal også sørge for organisering, involvering og vitalisering av dialog og samarbeid med de tilsluttede regionorganisasjoner og samarbeidende aksjonsgrupper og organisasjoner.

Den daglige lederen vil rapportere til styret.

I tillegg er det altså utlyst en deltidsstilling som organisasjonssekretær - også denne foreløpig frem til stortingsvalget 2021. Personen som blir engasjert i denne stillingen vil rapportere til daglig leder.

Arbeidsoppgavene vil blant annet bestå av ansvar for medlemsregister og medlemspleie, kontakt med lokale grupper og bistand til markeringer og arrangement og å forberedelse av ulike arrangement og møter.

I november ble Anne Merethe Baardvik oppført på Motvinds hjemmesider som daglig leder. Verken styreleder Eivind Salen eller Baardvik besvarte henvendelser fra enerWE om oppføringen og den nye stillingen som daglig leder.

Søknadsfristen for begge stillingene er satt til første halvdel av januar.

Powered by Labrador CMS