Per Inge Østmoen er leder i Motvind Oslo og Viken.
Per Inge Østmoen er leder i Motvind Oslo og Viken.

Motvind-administrator:
- Vi er først og fremst vindkraftmotstandere

Motvind Oslo-leder håper debatten frem mot landsmøtet på Frøya blir bred og åpen.

Publisert Sist oppdatert

enerWE har tidligere skrevet om knivingen som vindkraftmotstandere har hatt på Facebook. I det som var Motvinds første gruppe på Facebook - «Motvind Norge Gruppa», er det i dag rett i underkant av 50.000 medlemmer. Men hvem som har hvilket ansvar her, har vært et stridsspørsmål, og her er naturlig nok rollen som administrator viktig.

Det er Jan Helge Vassbø som startet gruppa - og inntil nylig var han også administrator. Til enerWE fortalte Vassbø at han etter hvert slettet seg selv som administrator - i protest mot utviklingen i gruppen.

- Når de begynte å slette personer og innlegg ble jeg såpass forbannet at jeg slettet meg selv som administrator. Jeg kunne ikke stå for den linjen, uttalte Vassbø til enerWE.

Senere har også moderatoren Marianne Sol trukket seg med samme begrunnelse.

I dag står følgende navn på listen over administratorer og moderatorer:

  • Arnfinn Von Fyhren Horne (administrator)
  • Frode Andre Bratlie (administrator)
  • Per Inge Østmoen (administrator)
  • Rune Haaland (administrator)
  • Victor Skimmeland (administrator)
  • Marianne Haugen (moderator)
  • Lars Falck-Muus (moderator)
  • Marit Brevik (moderator)
  • Aina M. H. Hauge (moderator)

Tre av disse sitter i styret for Motvind Oslo og Viken.

Det har blant annet fremkommet påstander om at kritiske kommentarer har blitt slettet og medlemmer utestengt.

- Bør være åpen for alle

I samtale med administrator Per Inge Østmoen, sier han tydelig at han tar avstand fra slike handlinger.

- Vi er først og fremst vindkraftmotstandere som alle står utenfor styret i Motvind Norge, men er medlemmer. Jeg mener det bør vær en gruppe som er åpen for alle. Jeg har aldri slettet eller blokkert noen annet enn dersom det var usaklig. Det skal være høyt under taket. Det er min vilje at alle kommer til orde, og jeg tror flertallet av de som er administratorer eller moderatorer mener det samme, sier Østmoen til enerWE.

Om bakgrunnen til de på listen, sier han at de er alle slags mennesker - som spenner fra næringslivsfolk til uføretrygdede og studenter.

Det er min vilje at alle kommer til orde, og jeg tror flertallet av de som er administratorer eller moderatorer mener det samme.

- Vi er mennesker som har betydelig kunnskap. Om vi er et tverrsnitt av befolkningen vet jeg ikke, men vi er kanskje et tverrsnitt av yrker og yrkesstatus. Vi er alle mennesker med god mental bæreevne - det er ikke snakk om folk som er tilbøyelige til å være diktatorer. Vi er opptatt av å være saklige, og håper det gjelder meg - men jeg kan ikke snakke på vegne av andre.

- Men det er vel noen som sletter kommentarer og medlemmer?

- Det er åpenbart noen av de andre som gjør det, og det er noe jeg er lei meg for. Jeg gjør ikke det. Det er nok ikke så uvanlig i nye organisasjoner at det kan bli en del usakligheter og strid. Jeg er ikke urolig over det, men er mer urolig over at folk er uinformert om vindkraft, sier han.

Vil unngå sandkasselek

Om en drøy uke er det duket for ekstraordinært landsmøte i Motvind Norge på Frøya i Trøndelag. Frem mot dette møtet har Østmoen følgende agenda;

Etter min mening er en bred og åpen debatt nødvendig for å kunne opplyse og oppdatere befolkningen om vindkraft.

- Agendaen er klar. Vi skal ha et diskusjonsforum der alle som er interessert i vindkraft skal kunne debattere. Det skal ikke være et personfokus, og jeg vil ikke selv bidra til personfokus. Hvis vindkraft-tilhengere sier at vindkraft er bra, vil jeg begrunne hvorfor jeg mener noe annet, ikke blokkere dem. Hvis man vil snakke om klimaproblemet, kan man det. Man må ha hele bildet, og det er hele bildet jeg ønsker å se formidlet på den åpne diskusjonsgruppa. Etter min mening er en bred og åpen debatt nødvendig for å kunne opplyse og oppdatere befolkningen om vindkraft.

Han legger til;

- Jeg deltar ikke i sandkasselek, og ser ikke med blide øyne på at andre har startet med det internt.

- Globalt problem

Østmoen ønsker også å bli hørt på noen punkter knyttet til vindkraftspørsmålet.

Han er opptatt av biologi og vern av naturmangfoldet - og trekker frem reduksjon i dyrearter og avskoging.

Vi har ikke råd til å drive med former for energiproduksjon som stjeler mer natur - og her er vindkraft i ferd med å bli en betydelig faktor.

- Naturtapet er globalt. Vi har ikke råd til å drive med former for energiproduksjon som stjeler mer natur - og her er vindkraft i ferd med å bli en betydelig faktor. Mange har en tendens til å tro at vindkraft handler om lokal motstand, men naturtapet gjelder globalt. Vindkraftutbygging har blitt et globalt problem.

Og han ønsker spesielt å adressere påstanden om at vindkraftutbygging kun tar opp en begrenset del av planområdet.

- Saken er at når du anlegger et vindkraftanlegg, ødelegges og nedbygges hele arealet, fordi vindkraftverket består av store inngrep som blant annet sprengninger, skjæringer og fyllinger i terrenget i tillegg til store kranoppstillingsplasser, turbinfundamenter og internvei mellom alle turbinene. Til sammen fragmenterer og nedbygger inngrepene store arealer. Jeg blir lei meg når det snakkes om at det er vindturbinene som er stygge og er et inngrep. Turbinene er bare en del av en serie tunge, tekniske inngrep, og dette må publikum bli klar over, avslutter han.

Powered by Labrador CMS