Må betale millionregning fordi de fikk hjelp av Motvind

Rettskampen mot Øyfjellet vindkraftverk kommer med en vond bismak, og en kjemperegning.

Publisert Sist oppdatert

For andre gang har Motvind tapt en rettssak om vindkraftutbygging, og for andre gang er det snakk om en midlertidig forføyning.

Det første tapet var i kampen om Vardafjellet vindkraftpark. Da gikk Motvind til Jæren Tingrett med en begjæring om midlertidig forføyning for å stanse oppføringen av vindturbinene. Det nådde ikke frem, og Motvind ble ilagt saksomkostninger på 1.273.795 kroner. I tillegg kom egne advokatutgifter på 93.139 kroner, og det utgjorde tilsammen 1.366.934 kroner.

Nå har Motvind gått på en ny smell. Denne gangen er det Jillen-Njaarke Reinbeitedistrikt og Norske Reindriftssamer Landsforbund som gikk rettens vei for å stanse Øyfjellet Wind AS og Eolus Vind Norge Holding AS. Her stilte Motvind som partshjelp, og det har tilsynelatende fått store konsekvenser for både saksøkerne og Motvind.

- Eolus og Øyfjellet har vunnet saken helt. Etter resultatet skal saksøkte tilkjennes sakskostnader, skriver dommer Eivor Grindstuen i kjennelsen.

Saksøkerne nådde ikke frem med sitt syn, og de er også ilagt motpartens saksomkostninger. De utgjør 1.202.000 kroner til Eolus Vind Norge AS og 565.374 kroner til Øyfjellet vind AS. Til sammen utgjør det 1.767.374 kroner, og pengene må innbetales innen én uke.

Reduserte saksomkostninger

Retten har forøvrig redusert saksomkostningene som vindkraftselskapene har oppgitt. De ba om å få dekket henholdsvis 379,5 og 175 advokattimer med en snittpris på 4160 og 4422 kroner timen. Det ville i såfall ha utgjort 1.578.720 og 773.850 kroner, og en totalsum på hele 2.352.570 kroner. Dommeren har således redusert kravet med 585.196 kroner.

Til sammenligning oppga saksøkernes advokat en timepris på 2700 kroner og 249,5 medgåtte timer. Det utgjør totalt 673.650 kroner, og det er en regning som også må betales av vindkraftmotstanderne.

Det kan bli krevende. I forbindelse med rettssaken er det satt opp en Spleis for å samle inn penger. Der har de i skrivende stund samlet inn 121.790 kroner. Det utgjør kun åtte prosent av målet på 1,4 millioner kroner, og er enda lenger unna det totale kravet.

Motvind Norge har tidligere samlet inn 500.000 kroner til samme formål, men må samle inn mer.

- Motvind Norge har tidligere samlet inn 500.000 kroner til samme formål, men må samle inn mer. Vi har satt 1,4 millioner i innsamlingsbeløp for å dekke eventuelle gebyrer i tillegg, står det i spleisen som tilsynelatende er satt opp før kjennelsen ble avsagt.

Dette skjer samtidig som Motvind er lammet av store interne stridigheter. Det er full krig mellom styret i Motvind Norge og generalsekretær Rune Haaland, og det er knyttet stor usikkerhet til hvem som disponerer organisasjonens finansielle midler og hvor mye de har på kontoen sin. Det er derfor usikkert om Motvind er i stand til å bistå Jillen-Njaarke Reinbeitedistrikt og Norske Reindriftssamer Landsforbund med å dekke motpartens saksomkostninger.

I retten ba saksøkerne om å fritas for sakskostnadsansvaret, men det fikk de ikke medhold i. Vindkraftutbyggerne viste til at store deler av søksmålet var finansiert av Motvind Norge, og at unntakene i lovgivningen derfor ikke kunne gjelde her:

«Reinbeitedistriktet har anført at for det tilfellet at saksøker taper saken må saksøker fritas for sakskostnadsansvaret idet det foreligger tungtveiende grunner som gjør dette rimelig jf. tvisteloven § 20-2(3) litra a, b, og c. Begge saksøkte bestred at unntaket kommer til anvendelse og viste til at store deler av søksmålet er finansiert av Motvind Norge, og at grunnlaget for å anvende unntaket således ikke gjør seg gjeldende.»

Retten vurderte problemstillingen, men kom frem til at det ikke forelå grunnlag for

Reinbeitedistriktet har etter det retten har fått opplyst fått tilsagn om finansieringsstøtte fra Motvind Norge til søksmålet.

- Reinbeitedistriktet har etter det retten har fått opplyst fått tilsagn om finansieringsstøtte fra Motvind Norge til søksmålet. Retten har som nevnt ikke vært i tvil om utfallet, og retten har heller ikke hatt til behandling særskilt prinsipielle spørsmål. Etter en samlet vurdering har ikke retten funnet at det foreligger tilstrekkelig tungtveiende grunner som tilsier at hovedregelen skal fravikes, skriver dommeren i kjennelsen.

Her kan du laste ned og lese kjennelsen i sin helhet. Den er på 54 sider.

Powered by Labrador CMS