Sildefiske.
Sildefiske.

Motvind har startet kronerulling for å ta Havsul-vedtak til retten

Skal samle inn 250.000 kroner for å ta NVE-vedtak om forlenget frist for vindparken Havsul I utenfor Møre til retten.

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding kommer det frem at Motvind Nordvest har startet kronerulling for å kunne ta rettslige skritt mot det planlagte vindkraftanlegget Havsul I på Mørekysten. Målet er at det ikke gis forlenget frist for igangsetting av konsesjonen.

- Kunnskapsgrunnlaget for Havsul I er svært mangelfullt. Føre-var-prinsippet må gjøres gjeldende. Og om nødvendig slås fast av en norsk domstol. Innsamlede midler skal benyttes til oppfølging av Stortingets vedtak, forberedelse av rettslig prosess og aktiviteter for å stanse utbygging av Havsul I, skriver Motvind Nordvest i meldingen.

På Spleis-siden som Motvind Nordvest har opprettet, kommer det frem at det skal samles inn 250.000 kroner og at det hittil har kommet inn32.800 kroner fra totalt 123 givere.

Det er spesielt vindparkens konsekvens for fiskebestanden som Motvind Nordvest er bekymret for.

- Havsul I er vindindustri med bunnfaste vindturbiner planlagt i skjærgården på Møre, i gytefeltet for flere fiskeslag – også for en av verdens største fiskebestander, norsk vårgytende sild, heter det videre i meldingen.

De varsler altså at organisasjonen kommer til å gå videre med saken til rettsvesenet.

- Rettslig prosess forberedes og vi vil bringe saken inn for domstolene, dersom regjeringen ved Olje- og energidepartementet stadfester NVEs grunnløse vedtak om forlenget frist for idriftsettelse av Havsul I, heter det i meldingen.

Fikk forlenget frist ut 2025

I mars i år vedtok NVE at Havsul 1 vindkraftverk får forlenget frist for igangsetting til 31.12.2025.

I dette vedtaket heter det; «Vindkraftverket vil medføre ulemper for taretrålenæringen, men NVE forutsetter at det gjøres tiltak for å redusere ulempene mest mulig. Det stilles vilkår knyttet til blandt annet drift- og vedlikehold, nedleggelse, lysmerking, tiltak i forhold til taretråling/fiskeri, kamuflering av kraftledninger og miljøovervåkningsprogram.»

Nå håper Motvind at olje- og energiminister Tina Bru skal gripe inn.

- Vi forventer imidlertid at Olje- og energiminister Tina Bru vil vise klokskap og ansvarlighet, og avvise forlenget frist for idriftsettelse av Havsul I. Noe som vil bety at konsesjonen termineres permanent, skriver Motvind Nordvest.

Powered by Labrador CMS