Motstandere stevner vindkraftutbygger i Sandnes for retten

Gir ikke opp kampen mot de omstridte vindmøllene på Vardafjellet.

Publisert

Organisasjonen Motvind gir ikke opp kampen mot de omstridte vindmøllene på Vardafjellet i Sandnes. Nå går de rettens vei.

Det er en langvarig strid om vindkraftanlegget på Vardafjellet som nå dras for domstolen.

Motvind krever at konsesjonsvedtaket og senere vedtak om detaljplaner knyttet til byggingen av Vardafjell Vindpark kjennes ugyldig. En 67 sider lang stevning ble innlevert fredag, der både utbygger og Olje- og energidepartementet er saksøkt.

Toppet seg

Striden om vindkraftverket har rast i flere år og toppet seg i fjor høst. Da klaget Sandnes kommune på konsesjonsvedtaket og hevdet at utbyggingen bryter med både forvaltningsloven, energiloven og naturmangfoldloven.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) sa den gang til NTB at utbyggingen ikke skjer i henhold til den konsesjonen som ble gitt i 2014. Blant annet vil de planlagte turbinene bli langt høyere og mer støyende, og det er gjort en rekke endringer i miljø-, transport- og arbeidsplanen (MTA).

Likevel fortsatte anleggsarbeidet, noe som fikk blant andre KS til å reagere kraftig i oktober i fjor og kreve at oljeministeren satte foten ned og stanse arbeidet til klagen var behandlet.

Departementer har imidlertid avvist å behandle saken.

– Uriktig grunnlag

Motvind, som representeres av advokat John Christian Elden, vil derfor prøve saken for domstolen. De viser til at det gjennom prosessen har kommet fra bevis på at konsekvensene av utbyggingen er langt mer skadelig for berørte naboer enn det konsesjonen bygger på.

– Søksmålet, og grunnlaget for kravet om ugyldighet, bygger derfor på at med den kunnskapen man har i dag, så er konsesjonen bygget på uriktig grunnlag og således ugyldig, heter det i stevningen.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS