Langvarig vindkraftstrid startet i retten mandag

Motvind har stevnet utbyggeren og staten for å stanse vindkraftutbyggingen på Vardafjellet.

Publisert

Rettssaken som Motvind Norge har anlagt mot staten, startet mandag i Jæren tingrett. Organisasjonen mener det er begått grove saksbehandlingsfeil.

Det er en langvarig strid om vindkraftanlegget på Vardafjellet som nå dras for domstolen.

Organisasjonen Motvind krever at konsesjonsvedtaket og senere vedtak om detaljplaner knyttet til byggingen av Vardafjell Vindpark kjennes ugyldig. Både staten og tiltakshaver Nordisk Vindkraft er stevnet.

Sandnes kommune, Rogaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland og KS har bedt om utsatt iverksettelse, uten at staten ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) / Olje- og energidepartementet har vært villige til å stanse anleggsarbeidet.

Motvind Norge begjærer på denne bakgrunn midlertidig forføyning, heter det i en pressemelding fra organisasjonen.

Sandnes kommune klaget i fjor høst på konsesjonsvedtaket og hevdet at utbyggingen bryter med både forvaltningsloven, energiloven og naturmangfoldloven. De mener blant annet at utbyggingen ikke skjer i henhold til den konsesjonen som ble gitt i 2014. Blant annet vil de planlagte turbinene bli langt høyere og mer støyende, og det er gjort en rekke endringer i miljø-, transport- og arbeidsplanen (MTA).

Likevel fortsatte anleggsarbeidet, noe som fikk blant andre KS til å reagere kraftig i oktober i fjor og kreve at oljeministeren satte foten ned og stanse arbeidet til klagen var behandlet.

Departementer har imidlertid avvist å behandle saken.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS