Vindkraft er et tema som engasjerer stort i sosiale medier.
Vindkraft er et tema som engasjerer stort i sosiale medier.

Færre artikler om vindkraft - men mer engasjement i sosiale medier

Norske medier har skrevet mindre om vindkraft i år enn i fjor. - Merkelig at den saken som betyr mest for så enormt mange er så dårlig dekket i mediene, sier Motvind-styreleder.

Publisert Sist oppdatert

I en fersk måling som Retriever har gjort for enerWE, kommer det frem at norske medier i januar til og med juli i år skrev mindre om vindkraft enn samme periode i fjor. I perioden fra januar til og med juli i fjor ble vindkraft omtalt i 15.054 medieoppslag, mens tallet for 2020 så langt ligger på 13.644 oppslag. Dette er en nedgang på ni prosent.

Se månedlig oversikt over vindkraft-omtalen lenger ned i denne saken.

- Til tross for at omfanget er litt mindre i år, kan man likevel si at mediedekningen og debatten om vindkraft er omfattende, sier analysesjef Sigmund Wøien i Retriever til enerWE i en kommentar til tallene.

Tidligere denne uken kunne vi også formidle tall på hvor mange ganger norske medier omtalte karbonfangst. Les denne saken her.

- Dårlig dekket mediene

Interesseorganisasjonen Motvind, som kjemper mot vindkraftutbygging i Norge, reagerer på at norske medier skriver mindre om vindkraft i den gitte perioden.

Styreleder Eivind Salen i Motvind.
Styreleder Eivind Salen i Motvind.

- Vi synes det er merkelig at den saken som betyr mest for så enormt mange er så dårlig dekket i mediene, sier styreleder Eivind Salen i Motvind til enerWE.

Han tror ikke trenden vil holde seg.

- Vindkraftdebatten vil sprenge seg frem med stortingsmeldingen og det vedtatte representantforslaget til SV om å gjennomgå alle gitte konsesjoner. Det samme gjelder for utbygginger de vil ha på kontroversielle steder som Øyfjellet med samiske rettigheter, Nord-Odal med Sands drikkevann, Haramsøy med alt som er der, og mange, mange andre, sier han.

Vi synes det er merkelig at den saken som betyr mest for så enormt mange er så dårlig dekket i mediene

Eivind Salen, Motvind

Hos motparten i Norwea, tror spesialrådgiver med ansvar for nett, marked og handel - Andreas Thon Aasheim, at dette delvis kan skyldes pandemi-våren.

Andreas Thon Aasheim i Norwea.
Andreas Thon Aasheim i Norwea.

- Vi er ikke overrasket over at omtalen har falt noe, det handler vel sannsynligvis mest om Covid-19. Holder vi hele Covid-19 situasjonen utenfor, opplever jeg også at debatten om vindkraft har skiftet noe fra i fjor. I fjor vår hadde vi den nasjonale rammen generelt og oppmerksomheten rundt blant annet Frøya spesielt, som dro voldsomt opp. Debatten nå bærer stadig mer preg av en mer konstruktiv debatt rundt hvor, hvorfor og hvordan vi skal bygge vindkraft i årene som kommer, sier Aasheim.

Debatten nå bærer stadig mer preg av en mer konstruktiv debatt rundt hvor, hvorfor og hvordan vi skal bygge vindkraft i årene som kommer.

Andreas Thon Aasheim, Norwea

Mer engasjement i sosiale medier

Men selv om medieomtalen faller, viser undersøkelsen at engasjementet på sosiale medier vokser. I undersøkelsen har Retriever sett nærmere på hvor stort engasjement artikler om vindkraft skaper på Facebook i form av reaksjoner, kommentarer og delinger.

Analysesjef Sigmuns Wøien i Retriever.
Analysesjef Sigmuns Wøien i Retriever.

- Debatten om vindkraft er til tider opphetet og polarisert. I tillegg til at debattsidene i avisene fylles med meningsbærende stoff, fortsetter mye av debatten på sosiale medier. Mens omtalen i tradisjonelle medier er på et lavere nivå i år, ser vi at engasjementet på sosiale medier øker. I snitt genererer en artikkel om vindkraft 207 interaksjoner på Facebook. Sammenlignet med fjoråret er det en økning på 41 prosent. Vindkraftdebatten kan få kommentarfeltene til å koke, og det kan se ut til at temperaturen er høy i år, sier Wøien til enerWE.

Og at engasjementet vokser på sosiale medier, er noe Motvind tillegger stor vekt.

Engasjementet på Facebook reflekterer hvordan folk egentlig har det, og ser på det.

Eivind Salen, Motvind

- Engasjementet på Facebook reflekterer hvordan folk egentlig har det, og ser på det. Dette engasjementet kan ikke ignoreres, verken av mediene eller av politikerne. Det er en nødvendig ting at engasjementet på sosiale medier øker. Det er nærmest en naturlov. Det vokser bare mer av at politikere og tradisjonelle medier forsøker å se bort ifra det, sier Salen.

Hos Norwea applauderes det over at folk lar seg engasjere av vindkraftdebatt i sosiale medier.

- Det er bra! Oppriktig talt, det er flott at folk engasjerer seg, og bidrar i debatten. Jeg tillater meg å stille spørsmålstegn ved hvor formålstjenlig det er å overflomme enkelte kommentarfelt med mer eller mindre likelydende kommentarer på oppfordring, men jeg opplever at også debatten i SoMe er mer konstruktiv nå enn for et halvt år siden, sier Andreas Thon Aasheim.

- Hva tenker du om høsten - tror du vindkraftmelding vil skape en ny boost for vindkraftdebatten?

Jeg tror det neste, naturlige spørsmålet dere journalister kommer til å stille er «hvor skal du få kraften fra?».

Andreas Thon Aasheim, Norwea

- Det blir spennende å se. Oppi all støyen i fjor ser det ut til at ganske mange rent ut glemte at vi står foran en enorm utfordring med å skaffe nok, ren kraft de neste årene. Både på Haugalandet og i Vestland Fylke har flere ropt varsku om mangel på både kraft og overføringskapasitet, noe som gjør det svært krevende å både elektrifisere og skape ny næringsvirksomhet. Jeg tror det neste, naturlige spørsmålet dere journalister kommer til å stille er «hvor skal du få kraften fra?». Vil du ha 400.000 tonn hydrogenproduksjon i året? Flott! Hvor skal strømmen komme fra?, spør Aasheim avslutningsvis.

Omtale av vindkraft i norske medier

Måned 2019 2020
Januar1 2002 360
Februar1 5131 930
Mars1 9411 252
April3 0381 098
Mai3 0751 661
Juni2 2713 249
Juli2 0162 094
Totalt15 05413 644

FAKTA: Retriever har utført målingen på oppdrag av enerWE. Det er søkt i Retrievers database av redaksjonelle medier. Det vil si alt som skrives i norske papir- og nettaviser, i tillegg til de viktigste og mest toneangivende nyhetssendingene på tv og radio. Perioder: 01.01.19-31.07.19 og 01.01.20-31.07.20. Det er søkt på begrepet vindkraft (inkludert vindmølle og vindturbin).

Powered by Labrador CMS