- Vi skal bygge Motvind utenfor Norges grenser

Tidligere generalsekretær Rune Haaland har startet «Motvind World».

Publisert Sist oppdatert

Nylig ble navnet på Facebook gruppa «Motvind Norge Gruppa» endret til «Motvind World». Denne gruppa har nærmere 49 000 medlemmer og har tidligere stått i sentrum for en maktkamp mellom Motvind Norge og den tidligere generalsekretæren i Motvind Norge, Rune Haaland. Les denne saken her.

Når enerWE tar en prat med en av administratorene for Motvind World gruppa - nemlig Haaland - forklarer han navnebyttet slik;

- Motvind Norge ba oss bytte navn på gruppa. Nå har vi gjort det, sier han.

At det nå har kommet ordet «World» med i navnet, spiller på akkurat det - at nå skal det bli en vindkraftorganisasjon som ser ut over Norges grenser. Selv om hovedfokus vil være på Norge.

Vi skal bygge Motvind utenfor Norges grenser. Mennesker fra flere andre land har tatt kontakt, og nå gjør vi alvor av planene.

- Vi skal bygge Motvind utenfor Norges grenser. Mennesker fra flere andre land har tatt kontakt, og nå gjør vi alvor av planene. Motvind skal stoppe Zephyr på Island og gigantiske prosjekter på Shetland. Vi vil overføre kunnskap og erfaring fra Norge til de stedene, fordi verken myndigheter eller folk der har kjennskap til hva vindindustri er, sier han.

Han fortsetter;

- Motvind i 2020 ekspanderte utenfor Norge. Vi har fulgt en svensk kvinnes kamp som på eget initiativ har etablert Motvind Tyrkia mot et vindkraftverk som er bygget ulovlig på hennes eiendom. Hun har ført over 40 rettsaker. Nå har hun vunnet saken i tyrkisk høyesterett, men det tyske selskapet som eier kraftverket, og som igjen eies av blant annet BMW, respekterer ikke dommen - slik at turbinene fortsatt står der. Vi skal hjelpe henne til å få fjernet anlegget, blant annet ved å samarbeide med tyske Motvind (Gegen Wind). Også i Sverige har en vindkraftgruppe skiftet navn til Motvind og innledet samarbeid, sier Haaland.

Internasjonalt merkenavn

Han mener at Motvind er i ferd med å bli et merkenavn - et internasjonalt brand. At det startes en internasjonal satsing fra Norge vil komme den norske vindkraftmotstanden, og Motvind Norge, til gode, mener Haaland.

Vi har som mål at de norske Motvind-organisasjonene skal ha flere medlemmer enn Arbeiderpartiet på valgdagen i september.

- Vi har som mål at de norske Motvind-organisasjonene skal ha flere medlemmer enn Arbeiderpartiet på valgdagen i september. Og at det nye Stortinget som velges skal etablere en norsk miljødomstol. Politiet skal tilføres myndighet og ressurser slik at de kan håndheve miljølovene på en bedre måte enn hva som er tilfelle i dag, sier Haaland.

I tillegg til Motvind World har de samme administratorene startet Facebook-gruppene Motvind Nordic og Motvind Island.

I Brønnøysund har de samme personene registrert «Motvind» som en ideell organisasjon i forrige uke. Til sammenlikning har det som er den originale Motvind-organisasjonen eksistert siden høsten 2019 under navnet «Motvind Norge» i Brønnøysund.

Fokus også på hav

Ifølge Haaland skal fokus flyttes nå også ut på havet.

- Vi som står bak initiativet er bekymret for hvilke skadelige effekter vindkraft kan ha for både fugl og fisk. Det planlegges vindturbiner i enormt antall helt sør i Nordsjøen i regi av Equinor i det viktige gytefeltet Doggerbank. Det fins også planer for Siragrunnen og grunnene utenfor Mørekysten der sild og en rekke andre arter gyter. VI vet ikke nok om effektene, men vi har fått rapporter fra fiskere i flere land som gjør at vi frykter for konsekvensene, sier han.

I den nye enheten er Rune Haaland registrert som styreleder og Frode Andre Brattli er oppført som styremedlem. De har plassert enhetene med adresse på Aker Brygge i Oslo. I tillegg er det registrert følgende organisasjoner i Brønnøysund; Motvind Doggerbank, Motvind Island, Motvind Save Shetland - alle med samme styresammensetning.

Powered by Labrador CMS