Møtte opp for å støtte oljebransjen

Publisert

Arbeiderpartiet har sitt landsmøte denne helgen, og i den anledning samlet fagforeninger i Fellesforbundet og Industri Energi sine medlemmer til en markering for å støtte den norske olje- og gassindustrien.

- Den norske olje- og gassnæringen er ikke bare den viktigste økonomiske bærebjelken i vår velferdsstat, den er også den tyngste kompetanse-, teknologi og innovasjons-”fabrikken” i Norge, skriver arrangøren i sin invitasjon.

Hovedtalerne var Jørn Eggum i Fellesforbundet og Frode Alfheim i Industri Energi. De gjorde et poeng av at dette var en forsamling arbeidere som ville fremheve det viktige bidraget som bransjen bidro med av inntekter til den norske stat, men at de ikke var motstandere av klimakampen og målene som er satt i Paris-avtalen. Tvert imot viste de til at tidligere konsekvensutredninger har tatt hensyn til miljøet, og at de har ført til utvinning når det har vært vurdert som trygt nok og at de har ført til at det ikke ble utvinning i andre tilfeller.

– Vi er skuffet over at forslaget til partiprogram ikke går inn for konsekvensutredning av hele områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det ville vært en logisk videreføring av Arbeiderpartiets politikk, sa Fellesforbundets leder Jørn Eggum i sin appell.

– Men vi er heller ikke politisk blinde. Vi ser at det er nødvendig å finne kompromisser. Det kompromisset som flertallet i sentralstyret har kommet fram til, er til å leve med, la han til.

Nå håper de at Arbeiderpartiet på sitt landsmøtet ikke skal gi mer etter enn det som det er åpnet for i det foreslåtte kompromisset om konsekvensutredning av LoVeSe.

Ap-nestleder Trond Giske tok på vegne av partiledelsen imot budskapet fra de fagorganiserte, som frykter at oljekompromisset som er lagt fram, skal bli endret av landsmøtet. Han var trygg på flertall for kompromissforslaget som foreligger.

– Jeg både håper og tror at delegatene, som jo bestemmer suverent, kommer til å slutte seg til vedtaket. Et klart flertall av fylkene har allerede gjort det, slik at vi fortsetter den kloke og gode forvaltningen av våre naturressurser, til beste for verdiskapning, bosetting og miljøet, sa Giske