Oslo  20161018.Utvalgsrapport om aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland (SPU) overrekkes til finansminister Siv Jensen (Frp) (th). Utvalgsleder  Knut Anton Mork la fram rapporten, t.v professor Hilde C. Bjørnland i utvalget.Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Oslo 20161018.Utvalgsrapport om aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland (SPU) overrekkes til finansminister Siv Jensen (Frp) (th). Utvalgsleder Knut Anton Mork la fram rapporten, t.v professor Hilde C. Bjørnland i utvalget.Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Mork vil ikke ha økt gambling med oljefondet

Publisert

Behov for forutsigbarhet og stabilitet i offentlige budsjetter gjør at NTNU-professor Knut Anton Mork ikke mener regjeringen bør øke oljefondets aksjeandel.

Fredag legger regjeringen fram sin årlige stortingsmelding om forvaltningen av oljefondet.

Ett av de viktigste forslagene politikerne skal ta stilling til i vår, er om fondets aksjeandel skal økes fra dagens nivå på 62,5 prosent til 70 prosent.

I likhet med flertallet i utvalget som bærer Morks navn, foreslår regjeringen å øke fondets aksjeandel. Det er ikke klokt, mener Mork.

– Å ta økt risiko i oljefondet vil måtte medføre uheldige variasjoner i skattesatser eller offentlige tjenester, skriver han i en kronikk i Dagens Næringsliv.

Kan bli store "hull"

Allerede i dag, med en aksjeandel på over 60 prosent, må fondet regne med store svingninger. Fondet anslår i sin årsrapport for 2016 at svingninger på inntil 800 milliarder kroner, eller 10,6 prosent, kan forekomme.

Morks poeng er at en større aksjeandel også vil øke de potensielle verdisvingningene. Med et prosenttak som begrenser uttaket av penger fra fondet, kan svingninger i fondet få store følger for norske budsjetter.

Mork viser til at regjeringens nye handlingsregel, som tilsier bruk av inntil 3 prosent av fondets verdi, i dag vil tilsvare 230 milliarder kroner. Men skulle aksjeverdien falle med 10 prosent, vil beløpet måtte reduseres til 207 milliarder – altså med 23 milliarder kroner.

– Dette er ikke småpenger i norsk budsjettsammenheng, konstaterer han.

Resultatet vil kunne bli upopulære skatteøkninger eller velferdskutt for å tette "hull" i budsjettet.

Klimadiskusjoner

Også en rekke andre diskusjoner går høyt før oljefondsmeldingen legges fram.

WWF Norge kjemper for at fondet skal få lov til å investere i fornybar infrastruktur, som solenergi, vindkraftparker og strømnett, som ikke er på børs. Slike investeringen vil kunne gi store utslippskutt, ifølge WWF.

Samtidig ber flere organisasjoner og politiske partier oljefondet om å trappe ned sin oljesatsing.

I en rapport bestilt av Greenpeace advarer økonom Michael Hoel og Vista Analyse mot Norges "overeksponering mot olje- og gassaksjer". Økt aksjeandel vil føre til at ytterligere 20 milliarder kroner puttes inn i denne sektoren, i tillegg til dagens 300 milliarder som er plassert der.

SV vil at oljefondet skal trekke seg ut av oljeaksjer og peker på at staten også er overeksponert mot olje gjennom eierskap i Statoil og felter på norsk sokkel, ifølge DN.

Fondets årsrapport viste imidlertid at investeringene i olje og gass hadde en avkastning på hele 29,1 prosent i fjor.

(©NTB)