Mohn blir største eier i riggkjempen Transocean

Publisert

Den bergensbaserte investoren Frederik Wilhelm Mohn blir største eier i Transocean, et av verdens største riggselskap, gjennom en fusjon med Songa Offshore.

Ifølge en børsmelding tirsdag morgen er det inngått en avtale om at Transocean skal kjøpe 100 prosent av aksjene i Songa Offshore. Prisen per aksje er 47,50 kroner, noe som er 37 prosent over den gjennomsnittlige sluttkursen på børsen de fem foregående dagene.

Fusjonen skjer ifølge E24 gjennom at Transocean betaler dagens Songa Offshore-aksjonærer i en kombinasjon av aksjer, konvertible obligasjoner og noe kontanter. Dette innebærer at Fredrik Wilhelm Mohn gjennom sitt heleide selskap Perestroika får stor innflytelse i det nye selskapet.

– Perestroika, Songa Offshores største aksjonær, vil gjennom tilbudet bli Transoceans største aksjonær med en beholdning av aksjer og rettigheter til aksjer som tilsvarer om lag 12 prosent av den samlede egenkapitalen i selskapet, heter det i børsmeldingen.

Ifølge Dagens Næringsliv får det sammenslåtte selskapet en flåte på 51 rigger.

(©NTB)