Elisabeth Berge jobbet som departementsråd i Olje- og energidepartementet frem til hun nylig gikk av med pensjon. Hun var styreleder i Oslo Energy Forum.
Elisabeth Berge jobbet som departementsråd i Olje- og energidepartementet frem til hun nylig gikk av med pensjon. Hun var styreleder i Oslo Energy Forum.

Minneord om Elisabeth Berge

Elisabeth Berge (1954 - 2020).

Publisert Sist oppdatert

Elisabeth Berge, tidligere konserndirektør i Statoil og departementsråd i Olje- og energidepartementet døde 1. påskedag, 65 år gammel. Budskapet om hennes altfor tidlige bortgang er mottatt med stor sorg blant alle de som lærte Elisabet å kjenne som faglig fremragende og menneskelig nærværende.

Elisabeth Berge ble født i Bergen 27. november 1954. Hun ble uteksaminert som siviløkonom ved Norges Handelshøyskole i 1978 og som Master of Arts i økonomi ved University of California i 1979.

Elisabeth Berge tilbrakte hele sitt yrkesaktive liv i energiindustrien. Hun arbeidet i Olje- og energidepartementet fra 1981 til 1990, da hun begynte i Statoil, først innenfor gassområdet, så direksjonssekretær og så direktør for forvaltningen av statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) og til slutt sjef for kommunikasjon. I de to siste stillingene var hun medlem av konsernledelsen. I 2004 vendte hun tilbake til Olje- og energidepartementet som departementsråd, en stilling hun hadde til senhøstes 2019. Hun ble i departementet frem til 1. mars 2020, da hun gikk av med pensjon.

Hun bar sin sykdom med en ro, verdighet og styrke som satte henne i stand til å utføre en krevende jobb og å pleie sine vennskap helt til det siste.

Elisabeth fikk for mange år siden en alvorlig kreftdiagnose. Hun kjempet mot sykdommen, som gjorde flere alvorlige tilbakeslag. Hun bar sin sykdom med en ro, verdighet og styrke som satte henne i stand til å utføre en krevende jobb og å pleie sine vennskap helt til det siste. Hun stiftet selv aldri egen familie og fikk ingen barn, men hun var raus mot sine venner og oppmerksom og kjærlig mot våre barn.

I oljenasjonen satte Elisabeth Berge dype avtrykk. Vi har mye å takke henne for. Hun var kunnskapsrik, reflektert, pinlig nøyaktig med fakta og form og vant tillit og vennskap gjennom sitt vinnende vesen, sin redelighet og integritet. Hun har gitt store og viktige bidrag til den gode forvaltning av den norske petroleumsformuen.

I oljenasjonen satte Elisabeth Berge dype avtrykk. Vi har mye å takke henne for.

Da Elisabeth fylte 60 år i 2014, holdt jeg en tale for henne i det store og flotte selskapet hun hadde stelt i stand for sine venner. Jeg har funnet frem mitt lille manuskript fra den kvelden, og det står det: «Jeg har erfart deg både som venn og sjef. De to tilstandene er forskjellige, men behøver likevel ikke å oppleves som forskjellige, kort og godt fordi du opptrer med den sammen redelighet og ryddighet på begge arenaer.»

Elisabeth var en ener, og strakk deg etter å leve opp til den høyeste standard i virke og vennskap. Vi som har fulgt henne i mange år, særlig etter at sykdommen gjorde sitt inntog, har ofte tenkt på hvor hun tok kreftene, overskuddet og humøret fra. Svaret ligger i hennes store nysgjerrighet på livet og kjærlighet til mennesker.

Elisabeth kunne mye, ville mye, fikk til mye. Tomrommet og savnet etter henne er stort. Vi er mange som sørger ved hennes bortgang, men vi lever videre med en stor glede over at vi fikk lære henne å kjenne i virke og vennskap.

Bjørn Vidar Lerøen