Håndtering av avfall utgjør en betydelig del av det offentliges utgifter til miljøvern.
Håndtering av avfall utgjør en betydelig del av det offentliges utgifter til miljøvern.

Det offentlige brukte mer på miljøvern i fjor

Økning på sju prosent fra 2017.

Publisert

Det offentlige Norge brukte 36,9 milliarder kroner på miljøvern i fjor. Det er en økning på sju prosent fra året før, den største oppgangen siden 2015.

Den største posten var kommunale utgifter til avløpsvann og håndtering av avfall.

Det offentlige hadde totale utgifter på drøyt 1.700 milliarder kroner, og av dette gikk 2,2 prosent til miljøvern, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

Forskning og utvikling knyttet til miljøvern har den største prosentmessige økningen med 35 prosent fra 2017 til 2018. Utgiftene til jord og grunnvann, avfallshåndtering og biologisk mangfold har også økt mye det siste året.

I 2018 utgjorde utgifter til klimatiltak drøyt 9 prosent av de totale offentlige utgiftene til miljøvern. 57 prosent av dette er klimatiltak i utlandet.

Totalt overførte Norge 2,1 milliarder kroner til miljøvern i utlandet i 2018. Av dette gikk det meste til klimatiltak, for eksempel bevaring av regnskog i Brasil.

(©NTB)