Tredoblet miljøinvesteringene innen olje- og gassutvinning

Driftskostnadene for miljøvernstiltak økte litt, men holder seg ganske stabilt.

Publisert Sist oppdatert

SSB har i dag lagt frem nye tall som viser miljøvernutgiftene i offentlige etater og utvalgte næringer.

Der kommer det frem at miljøkostnadene innen olje- og gassutvinning nesten har tredoblet seg fra 2018 til i fjor.

I 2018 lå olje- og gassutvinningens miljøinvesteringer på 548 millioner kroner, og det økte til 1,5 milliarder kroner i 2019.

Samtidig økte driftsutgiftene knyttet til miljøvern innen olje- og gassutvinning med 3,0 prosent, og endte opp på en årlig kostnad like under to milliarder kroner.

Dermed ligger de totale miljøvernkostnadene på 3,5 milliarder kroner i 2019.

Til sammenligning bruker ligger de totale miljøvernutgiftene i offentlig sektor på 38,7 milliarder kroner.