Miljøvennlig energiforskning får 400 millioner kroner fra Norges forskningsråd

Publisert

Energix-programmet i Norges forskningsråd gir støtte til 40 nye prosjekter innen miljøvennlig energi. Det forteller Olje- og energidepartementet i en pressemelding

Totalt 90 prosent av midlene går til prosjekter der næringslivet enten er i førersete eller er partner i prosjektet. Sterk deltakelse fra bedrifter sikrer at forskningsprosjekter har relevans og nytte for næringslivet.

– Vi har ledende forskningsmiljøer på flere felt innen energiforskningen. Vi har også sterke næringstradisjoner på mange av de samme områdene. Jeg tror samarbeidet mellom akademia og næringslivet er nøkkelen for å gå raskere fra forskning til forretning. Derfor er det gledelig at næringslivet er en svært aktiv deltager i årets prosjekter, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Omlegging til miljøvennlig energi i transportsektoren er viktig for å nå norske klimamål. I årets tildeling bevilges over 130 millioner kroner for å utvikle forskjellige teknologier innen transport. Det er snakk om ulike løsninger for bruk av hydrogen, batteri og biodrivstoff samt prosjekter innen elektrisk ladeinfrastruktur.

Et annet viktig område er energisystemet, hvor digitalisering er et nøkkelord. Digitalisering er viktig for å utvikle framtidens bærekraftige og sikre nett. Industrisektoren er også sentral i årets tildeling. Flere prosjekter handler om å finne løsninger som får ned energibruk og klimagassutslipp.

Energix er Forskningsrådets store program for miljøvennlig energi og tildeler midler til både forskere og næringsaktører. Programmet mottar størstedelen av sine midler over budsjettet til Olje- og energidepartementet.

Se listen over alle som fikk støtte her.