Andenes  20170921.Et Orion-fly på vei inn til landing på Andøya flystasjon. Regjeringen har vedtatt å flytte både fly og mannskap til Evenes. Mange i lokalsamfunnet har engasjert seg i saken som de mener er gjort på feil faktagrunnlag.Foto: Tore Meek / NTB scanpix
Andenes 20170921.Et Orion-fly på vei inn til landing på Andøya flystasjon. Regjeringen har vedtatt å flytte både fly og mannskap til Evenes. Mange i lokalsamfunnet har engasjert seg i saken som de mener er gjort på feil faktagrunnlag.Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Miljøorganisasjoner kritiserer Aps plastforslag

Publisert

Verdens naturfond (WWF) og Havforskningsinstituttet går ut mot Aps forslag om å ta i bruk offshorefartøyer for å samle opp plast i havet.

Arbeiderpartiet har bedt regjeringen finne ut hvordan offshorefartøyer kan settes inn for å samle plast i havet, og trolig vil forslaget få støtte av flertallet på Stortinget.

Men ifølge Dagens Næringsliv mener WWF og Havforskningsinstituttet at det ikke er noen god løsning. Havmiljørådgiver Fredrik Myhre peker på at plasten er så spredt og arealene så store at miljøregnskapet kan få en kraftig nedtur.

– Prioriteringsrekkefølgen er gal og antakeligvis skadelig, sier han. Han mener også at utstyret som i dette tilfellet da må tas i bruk, kan fange store mengder egg, fisk og fiskelarver.

– Dessuten vet vi at over 90 prosent av plastavfallet til slutt havner på havbunnen. Der er det største potensialet for opprydding.

Forsker Bjørn Einar Grøsvik ved Havforskningsinstituttet peker på at 70 prosent av jordens overflate er hav.

– Derfor er det helt urealistisk å dekke annet enn en helt marginal del med oppsamlingsfartøyer, om du så brukte alle verdens tilgjengelige skip.

Myhre mener det viktigste og mest effektive er å ta hånd om plastavfallet før det havner i sjøen.

– Gjennom å kreve at plastprodusenter og importører får ansvar gjennom hele livsløpet, vil mengden plast på avveier reduseres, sier han.

(©NTB)