- Vi må vekk fra billige bensinstasjoner med en tank under bakken

Publisert

Sweco samlet onsdag i forrige uke bransjen for å snakke om grønt samspill i Oslo. Der snakket blant annet Marius Holm i miljøstiftelsen Zero om elbiler og hvordan det måtte legges tilrette for de for å få ned utslippene i transportsektoren.

- Vi er allerede elbil-hovedstaden, sier Marius Holm, daglig leder i Zero.

Det betyr ikke at Oslo kan slå seg til ro med utviklingen så langt. Zero mener man må fortsette å legge tilrette for skiftet fra fossilbiler til elbiler.

- Vi er opptatt av at det skal bli enda dyrere å benytte fossilbil. Vi må gjøre de fossile bilene litt dyrere, sier Holm til enerWE.

Holm og Zero er veldig godt fornøyde med planene og ambisjonene til Oslo kommune, og mener at Oslo er en foregangsby.

- Det viktigste er at alle forbrukerne velger elbiler, og da er Oslo litt prisgitt nasjonale myndigheter fordi mye av avgiftspolitikken og virkemidlene for å få øke elbil andel ligger i Stortinget og ikke i Oslo.

Infrastruktur

For å få alle til å velge elbiler må det gjøres en del grep på infrastruktursiden, og da tenker Zero spesielt på det å tilrettelegge for lading av elbilene.

- Vi må vekk fra billige bensinstasjoner med en tank under bakken. Vi må bygge ganske mye for å få strømmen fra der den er til en ladestasjon, og vi står overfor et enormt investeringsbehov, sier Holm.

Forretningsmodellene for dette er heller ikke helt på plass ennå, så hvis det skal lykkes må det nok støtteordninger til.

- Det er ikke lønnsomt i dag for et selskap å grave en kabel og sette opp en ladestasjon for å selge strøm til bedriften, sier Holm.

På den annen side kan det på sikt bli billigere å drifte en ladestasjon enn en bensinstasjon. Når strømledningen først er på plass vil det bli billigere å transportere strøm til hver ladestasjon enn å kjøre rundt med store bensinbiler for å fylle hver enkelt bensinstasjon.

Et annet problem Holm trekker frem, er borettslagene.

- Borettslag er en stor utfordring i Oslo. Det bor en Narvestad i hvert borettslag, sier Holm.

Mange borettslag har regelrette forbud mot å lade elbiler pga. strømnettet sitt, og dette er en investering som hvert enkelt borettslag må ta.

Kraftnettet

Selve kraftnettet skal være godt nok rustet, i følge Hafslund.

- Pr. i dag ingen problemer med de elbilene vi ser, og her er det mange elbiler i vårt område.All planlagt elektrifisering er uproblematisk for nettet vårt, sier Finn Bjørn Ruyter, konserjsjef i Hafslund.

Tror ikke på prishopp

På spørsmål fra enerWE om han tror at strømprisen går opp mens oljeprisen går ned som følge av et raskt skifte fra bruk av fossilt drivstoff svarer Holm at han ikke tror det vil bli noe problem.

- Det er ingen grunn til å frykte dyr strøm som følge av elbil, sier Holm.

Han mener at det økte elektrisitetsforbruket oppveies av mer effektiv strømbruk på blant annet bygg.

Powered by Labrador CMS