Rekordmange søknader om klimastøtte

– Kommuner over hele landet er på hogget og vil kutte klimagassutslipp.

Miljødirektoratet har fått over 350 søknader fra kommuner over hele landet som vil kutte utslipp av klimagasser. 35 av kommunene har ikke søkt før.

I statsbudsjettet for 2018 er det satt av 150 millioner kroner til Klimasats-ordningen i 2018. Totalt har kommunene søkt om 318 millioner kroner i støtte, opplyser direktoratet.

– Kommuner over hele landet er på hogget og vil kutte klimagassutslipp. Det er bra og veldig viktig, for vi vet tiltak i kommunene er helt avgjørende for at Norge skal nå politisk vedtatte klimamål, sier direktør Ellen Hambro.

Gjennomføring av tiltak innen transport er det flest søker om. Her dreier det seg om 142 søknader. Ellers fordeler de seg om klimavennlig areal- og transportplanlegging (56 søknader), forprosjekter (75 søknader), andre sektorer (58 søknader) og nettverk (22 søknader som involverer 229 kommuner).

Direktoratet regner med å gå ut med en samlet oversikt over hvem som har fått støtte til hvilke prosjekter i løpet av juni 2018.

(©NTB)