IEA: Stabile klimautslipp for tredje år på rad

CO2-utslippene fra verdens energisektor lå i fjor flatt for tredje år på rad.

CO2-utslippene fra verdens energisektor lå i fjor flatt for tredje år på rad, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA).

Tidligere pleide CO2-utslippene å vokse i takt med verdensøkonomien, men slik er det ikke lenger. De siste årene har utslippene vært stabile selv om økonomien har vokst.

– Dette er absolutt en grunn til optimisme, selv om det er for tidlig å si sikkert om de globale utslippene har nådd toppen, sier IEA-sjef Fatih Birol.

Nedgang i Kina og USA

IEAs beregninger, som ble presentert fredag, tyder på at CO2-utslippene lå stabilt på 32,1 milliarder tonn i fjor.

Utslippene falt både i Kina og USA, verdens to største utslippsnasjoner. Viktige årsaker i begge landene er satsing på naturgass og fornybar energi, i stedet for kullkraft.

I USA var utslippene de laveste siden 1992, til tross for stor økonomisk vekst siden den gang. Landets nye president Donald Trump vil nå satse mer på olje og kull, men det er foreløpig usikkerhet hvilke konsekvenser dette vil få.

Stabilt i Europa

Utslippene i Europa lå flatt, mens de økte i mange andre deler av verden. Men dette ble altså oppveid av nedgangen i Kina og USA.

Også andre ekspertgrupper og forskere har fastslått at CO2-utslippene har ligget flatt eller bare så vidt steget de siste årene.

Forskningsprosjektet Global Carbon Project anslo i november at utslippene fra fossile brensler og industri i 2016 ville bli på 0,2 prosent. Utviklingen viser at økonomisk vekst er mulig også uten økende CO2-utslipp.

(©NTB)