Venstre krever nye grønne avgiftskutt

Publisert

Dyrere diesel og bensin og ytterligere kutt i avgiftene på lav- og nullutslippsbiler. Slik bør statsminister Erna Solberg (H) følge opp klimaløftene i FN, mener Venstre.

– Dersom vi skal få andre til å endre klimaatferd, må vi begynne med oss selv, sier Venstre-nestleder Terje Breivik til NTB.

Sammen med resten av partiets stortingsgruppe er han denne uken i Toronto og Ottawa i Canada for å studere grønne løsninger i næringsliv og finans samt i skattesystemet. Fra sidelinjen har han fulgt FNs hovedforsamling med stor interesse.

– Vi er glad for og stolt over å ha en statsminister som er så tydelig som hun var, sier Breivik.

Omstilling

Venstre-nestlederen viser blant annet til Solbergs oppfordring til verdens ledere om å sørge for at Parisavtalen raskt kan tre i verk.

– Når Parisavtalen trer i kraft, vil dette være et sterkt signal om at verdens regjeringer mener alvor med omstillingen til en lavutslippsverden. Vi trenger alle med på laget om vi skal få dette til – offentlig sektor, næringslivet, frivillige organisasjoner, voksne, eldre og ikke minst barna, sa Solberg.

At statsministeren også skal lede FNs pådrivergruppe for å nå bærekraftmålene, er noe samarbeidspartiet Venstre gleder seg over.

– Klimakutt er en avgjørende del av bærekraftmålene. Skal Norge lede et slikt arbeid, må Norge selv går foran å vise vei i klimapolitikken, poengterer Breivik.

Utålmodig

Utålmodigheten er stor i Venstre etter lange måneder med borgerlige sonderinger, samtaler og forhandlinger om et grønt skatte- og avgiftsskifte.

Partileder Trine Skei Grande har gitt uttrykk for at det neppe blir noen enighet før statsbudsjettet legges fram 6. oktober, noe som borger for en tøff budsjetthøst på Stortinget.

– Vi legger til grunn at regjeringen overholder sine klimaforpliktelser i sitt forslag til statsbudsjett. I tråd med budsjettavtalen med Venstre fra i fjor må regjeringen legge fram et forslag om et grønt skatteskifte som skal medføre reduksjon i klimautslippene, sier Breivik.

Ideen er å skjerpe avgiftene på forurensende atferd og veksle dette med skattelettelser for bedrifter og vanlige folk. Forhandlingene på borgerlig side har strandet i uenighet om økte diesel- og bensinavgifter.

Nye kutt

Terje Breivik mener det må bli mer lønnsomt å velge grønne løsninger i transportsektoren.

– Avgiftene på null- og lavutslippsbiler og klimavennlig drivstoff må ytterligere ned. Og for å få full effekt så må avgiftene på fossile og forurensende alternativer settes opp, sier Venstre-nestlederen.

– Grønne skattelettelser må kombineres med grønne avgiftsskjerpelser. Dersom vi skal ha troverdighet internasjonalt, må vi gå foran som et godt eksempel, tilføyer

Powered by Labrador CMS