20 organisasjoner med opprop mot oljeboring som har fått klarsignal

Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet har sagt ja, men motstanderne mener beslutningen er gal.

Det pågår en kamp om oljeboringen i Touatis-feltet i Norland VI-området sør for Lofoten.

Miljøorganisasjonene Bellona og Natur og Ungdom mener at dette er for nært sårbare felt, og de er nå i gang med en aksjon for å stoppe prøveboringen som er det nærmeste man i dag kommer LoVeSe.

Nå har de fått med seg 20 organisasjoner på et opprop mot prøveboringen.

- Vi ber regjeringen stanse boreriggen som skal prøvebore ved Trænarevet av hensyn til de viktige og uerstattelige naturverdiene som finnes her, skriver organisasjone i sitt opprop.

Oljeselskapet Wintershall DEA mener på sin side at det er snakk om et felt som er tildelt i vanlige lisensrunder, og at det har vært leteaktivitet her i mange år allerede.

- Den første brønnen i feltet ble boret i 1993, og den lå nord for brønnen vår. Det har vært aktivitet i området i 25 år, sa Kjetil Hjertvik, kommunikasjonssjef i Wintershall DEA til enerWE tidligere i år.

Dette er oppropet som 20 organisasjoner har undertegnet:

«Opprop mot oljeboring ved Trænarevet

Oljeboringen på Trænarevet vil finne sted midt blant 1500 korallrev. Området er et av de største urørte korallforekomstene vi har på norsk sokkel. Trænarevet tilhører det verdifulle økosystemet i LoVeSe-regionen, og er veldig viktig for fiskeressursene våre, fugler, koraller og annet marint liv. Et oljeutslipp på Trænarevet vil i følge Havforskningsinstituttet være minst like skadelig for disse naturverdiene som et utslipp i Lofoten, Vesterålen eller Senja.

Men selv uten et oljesøl vil en leteboring kunne gjøre stor skade på Trænarevet. I leteboringen brukes nemlig barytt som er et vektmateriale i borevæsken. Barytt er spesielt skadelig for korallrev, og kan spres hundrevis av kilometer. Leteboringen kan derfor gjøre stor skade på Trænarevet, men også på Røstrevet som er verdens største kaldtvannskorallrev. For å løse klimakrisa må vi også la store deler av olje- og gassressursene bli i bakken.

Vi ber regjeringen stanse boreriggen som skal prøvebore ved Trænarevet av hensyn til de viktige og uerstattelige naturverdiene som finnes her.»

Denne saken har blitt behandlet av både Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet etter at Bellona klaget på at Wintershall DEA fikk lisens til å prøvebore i feltet.

I sin 33 sider lange klage til Miljødirektoratet nevnes imidlertid ikke Barytt, og Miljødirektoratet har gått gjennom klagen opprettholdt oljeselskapets tillatelse.

- Vår vurdering var at det ikke ble framlagt ny informasjon eller nye miljøfaglige argumenter i klagene som ikke allerede var vurdert i forbindelse med vår behandling av søknaden. Vi fant derfor ikke grunn til å ta klagene til følge og oversendte vår vurdering til KLD med anbefaling om å opprettholde vårt vedtak. Klagen ble oversendt KLD over to uker før tidligste mulige oppstart av brønnen og det var derfor ikke nødvendig for Miljødirektoratet å vurdere oppsettende virkning av klagene, skrev Miljødirektoratet.

Klima- og miljødepartementet har også gitt grønt lys.

– Etter en omfattende saksbehandling og faglig gjennomgang finner departementet at det ikke er grunnlag for å kunne omgjøre den beslutningen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Miljøorganisasjonene mener imidlertid at dette er gal beslutning. De aksjonerer nå for å stanse boringen.

Disse organisasjonene har undertegnet oppropet:

 • AUF
 • Bellona
 • Besteforeldrenes klimaaksjon
 • Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja
 • Framtiden i Våre Hender
 • Greenpeace
 • Grønn Ungdom
 • Kystpartiet
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Natur og Ungdom Naturvernforbundet
 • Nordic Ocean Watch
 • Norges kystfiskarlag
 • Rød Ungdom Rødt
 • SABIMA
 • Spire
 • Sosialistisk Ungdom
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Unge Venstre
 • WWF
 • KrFU

Her kan du laste ned og lese:

Powered by Labrador CMS