Plastretur i krise – sier opp avtale med Oslo og flere kommuner

Nordmenn i karantene har samlet inn massevis av returplast som hoper seg opp, men svak kronekurs gjør den lite verdt.

Publisert

Nordmenn i karantene har samlet inn massevis av returplast som hoper seg opp, men svak kronekurs gjør den lite verdt. Plastretur AS varsler avtaleoppsigelser.

Selskapet Plastretur, som driftes av Grønt Punkt Norge, opplyser til Dagsavisen at de uforutsette kostnadene i år så langt er på 58 millioner kroner. Det er gått 20 millioner kroner til å betale kommunene for mer plast enn Plastretur AS regnet med å få inn, mest fordi folk har vært så mye hjemme. Dernest er det gått 15 millioner ekstra med til å transportere all den ekstra plasten til Tyskland, og til sist har den svake kronekursen bidratt til 23 millioner kroner i uforutsette kostnader.

Minst miljønytte

Resultatet er at Plastretur AS, ifølge Avfallsbransjen overraskende, har varslet oppsigelser av avtaler om innsamling av blåposer med plast i en rekke kommuner, deriblant Oslo, Tromsø og store deler av Lofoten og Grenland.

– Vi har valgt områder som bruker blåposer til innsamlingen av husholdningsavfall, fordi den gir lavest miljønytte. Sorteringsanleggene i Tyskland vil helst ikke ha plast som samles inn på denne måten, fordi den er nærmest umulig å få solgt, sier kommunikasjonssjef Kari-Lill H. Ljøstad i Grønt Punkt Norge til Dagsavisen.

Hvis økonomien ikke blir bedre raskt, kan det bli flere kommuner og avfallsselskaper som får lignende oppsigelser.

– I verste fall kan det bli en opphopning av plast og plastberg flere steder, fordi det er helt umulig for kommunene å bli kvitt plasten på egen hånd, sier Ljøstad, som aller helst skulle sett at Norge hadde flere egne plastsorteringsanlegg.

Ber om støtte

Norske vareprodusenter og importører har allerede fått miljøvederlaget de betaler for å sikre gjenvinning av plasten økt med 152 prosent i to omganger.

Men uten statlig støtte i tillegg, vil returselskapet likevel tvinges til å effektuere oppsigelsene av avtalene med Oslo, og risikere plastberg og uavhentet plast.

Administrerende direktør Jaana Røine i Plastretur AS skriver i en pressemelding at selskapet har bedt staten om en akutt krisehjelp på 65 millioner kroner for å dekke merkostnadene som det har hatt hittil i år. Selv ikke det er nok.

Plastretur betaler innsamlingsstøtte til så godt som alle norske kommuner og interkommunale selskaper, mellom 900 og 1.300 kroner tonnet, avhengig av hvor flinke innbyggerne er i den aktuelle kommunen.

– Men med betydelig økte kostnader til transport og gjenvinning, kan ikke returselskapet lenger fortsette utbetalingene som før, og må nå si opp avtalene med de kommunene som har den dårligste plastkvaliteten og dermed laveste gjenvinningsgraden, sier Røine.

(©NTB)