— Vi er verdensmestre i å sette oss mål og ikke følge opp

Publisert

Norge har som mål å redusere klimagassutslippene med 40 prosent, men i fjor var de på vei opp, viser tall fra SSB.

Leder i Naturvernforbundet Lars Haltebakken er ikke fornøyd med at klimagassutslippene økte med 2,3 % fra 2014-2015. Han hevder at norsk klimapolitikk ikke henger på greip og at næringslivet og folket tar mer ansvar enn politkerne.

Nylig slapp SSB de foreløpige tallene for klimagassutslipp i Norge. Der kommer det fram at utslippene totalt sett øker. Utvinning av olje og gass er noe av det som stod for det meste av økningen. Det er feil retning hvis Stortinget skal nå målet de satte seg i mars 2015. Målet går ut på at Norge innen 2030 skal kutte 40 prosent av sine klimagassutslipp sammenliknet med 1990. Da er det dumt med en økning allerede første året.

— Vi er verdensmestere i å sette oss mål og ikke følge opp. Vi undertegner avtaler der vi forplikter oss. Så drar vi hjem å legger til rette for vekst, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltebakken.

Det ikke regjeringen eller stortinget som direkte står bak de økte utslippene. Likevel bør det settes spørsmålstegn ved praksisen deres som går ut på å dele ut tillatelser til olje- og gassutvinning som direkte motvirker Norges klimamål.

Ser positivt på det 

Direktør for klima og miljø i Norsk olje og gass Hildegunn T. Blindheim forteller av utslippene fra sektoren økte på grunn av en økning i produksjonen. Hun forteller også at utslipp av klimagasser per produserte enhet er på 44 prosent av det internasjonale gjennomsnittet.

— Produksjonen fra norsk sokkel har økt med 5,4 prosent, men de totale klimagassutslippene økte med kun 2,2 prosent i 2015 sammenlignet med 2014, påpeker Blindheim.

Veien mot målet

Lavere produksjonsutslipp enn det internasjonale gjennomsnittet er positivt. Men enn så lenge viser tallene en økning i klimagassutslipp, heller enn de 40 prosentene Norge har som mål å kutte

Les hele statistikken fra SSB her.