Midt-norske Fornybarklyngen tas opp i klyngeprogrammet

Publisert

Siva, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge avslørte torsdag hvilke miljøer som blir tatt opp i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. I en pressemelding forteller TrønderEnergi at den midt-norske Fornybarklyngen var en av de 10 klyngene som i dag ble innlemmet i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

- Dette er en stor annerkjennelse av arbeidet som er gjort i Fornybarklyngen så langt, og av klyngens videre utviklingspotensial. Statusen som Arenaklynge gir både deltakelse i et fagnettverk med andre klynger og et finansieringsbidrag til videre utvikling av klyngen, sier klyngeleder Ole Svendgård.

For to år siden tok TrønderEnergi, Trondheim kommune og Powel initiativet til å opprette klyngen. Etter knallhard jobbing i litt under ett år resulterte arbeidet i at klyngen formelt ble opprettet og stiftet i august i fjor. Da ble også målet med klyngen konkretisert til å:

 • skape et ledende miljø for forretningsutvikling innen fornybar energi
 • utvikle fremtidens løsninger og forretningsmodeller innen fornybar energi
 • øke den samlede innovasjonskapasiteten blant klyngens medlemmer
 • styrke og synliggjøre Trøndelag som fornybarregion
 • - Vi i Norge må klare å ta godt grep om noen av de mange forretningsmulighetene det grønne skiftet kommer til å by på. Fornybarklyngen blir et viktig verktøy i så måte, sa konsernsjef i TrønderEnergi Ståle Gjersvold på stiftelsesmøtet.

  I dag består Fornybarklyngen av 70 bedrifter og organisasjoner fra hele verdikjeden for fornybar teknologi og tilhørende teknologier, og klyngen har sitt tyngdepunkt i Trøndelag.

  - Å få innvilget Arena-status er en viktig milepæl for Fornybarklyngen og for de fremoverlente aktørene som deltar i arbeidet. Dette er en solid vitamin-innsprøytning for oss alle til å få til enda mer fremover. Det er utrolig mye spennende som skjer på fornybarfronten i Trøndelag og Norge, og gjennom samarbeid blir vi enda bedre, sier kommunikasjonsdirektør i TrønderEnergi Bengt Eidem.

  – Jeg vil gratulere de nye klyngene! Vi vet at bedrifter som er med i klynger jobber mer på tvers, har høyere sysselsetting, økte salgsinntekter og større verdiskaping enn bedrifter som ikke er med i klynger. De er med på å skape og trygge arbeidsplasser i hele landet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

  I tillegg til TrønderEnergi er partnerne: NTNU, Powel, NTE, Equinor, Siemens, Kongsberg, Voith , Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune.

  - Vi må være ett skritt foran konkurrentene våre. Næringsklyngene bidrar til samarbeid, utveksling av kunnskap og innovasjon. De styrker den regionale utviklingen, og legger grunnlag for etablering av nye arbeidsplasser og bedrifter. Vi har derfor store forventninger til klyngene som er tatt opp i programmet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

  Dette er de 10 nye klyngene:

  • NCE Heidner har 49 medlemmer, der 35 er bedrifter. Teknologiområdene er genetikk, bioteknologi, bærekraftig fôr og bioraffinering. Medlemsbedriftene holder til i innlandet, og hovedsete for klyngen er på Hamar.
  • NCE Blue Legasea i Ålesund har 41 medlemmer fra hele landet og representerer hele verdikjeden, fra trålere til bedrifter som produserer sjømat. Hovedmålet er å øke utnyttelsen av ressursene, og å øke verdiskaping og lønnsomhet for norsk fiskerinæring og tilgrensende industri.
  • Finance Innovation har 60 medlemmer innenfor bank, finans, forsikring, teknologibedrifter, oppstartsbedrifter, konsulentvirksomhet, akademia og investorer. Finance Innovation ønsker å utvikle fintech til å bli en ny norsk eksportnæring og holder til i Bergen.
  • Fornybarklyngen består av 70 bedrifter og organisasjoner innenfor fornybar energi med energiselskaper, teknologileverandører, kompetansemiljøer og sluttbrukere av energi. Med base i Trondheim vil klyngen utvikle fremtidens løsninger og forretningsmodeller for fornybar energi.
  • Arena Ocean Hyway Cluster fra Sogn og Fjordane har 28 kjernemedlemmer og 20 samarbeidspartnere med felles mål å bruke hydrogenteknologi til framdrift, i produksjonsprosesser eller i produksjon. Rederier, skipsverft, energiselskaper og -leverandører er blant kjernemedlemmene.
  • SAMS – Sustainable Autonomous Mobility Systems fra Buskerud og Vestfold består av 17 medlemmer med Kongsberg Maritime som den største. Alle aktørene i klyngen investerer tungt i utvikling av autonome systemer.
  • Industrial Green Tech organiserer prosessindustrien i Telemark. Klyngen har 28 medlemmer som til sammen er Norges største konsentrasjon av prosessindustri, innenfor petrokjemi, metall og sement. De ønsker å samarbeide om innovative løsninger som bidrar til å redusere klimagassutslipp, og å fremme grønne teknologiske løsninger.
  • Norwegian Energy Solutions har sitt utspring i oljesektoren i Rogaland, med 53 medlemmer. Her er store aktører som Equinor, Norske Shell, National Oilwell Varco, Aibel, Aker Solutions med flere. De ønsker å være en globalt ledende energiklynge ved å videreutvikle og omstille olje- og gassindustrien til fremtidsrettede, bærekraftige energiløsninger.
  • Norwegian Offshore Wind er også fra Rogaland, med 51 medlemmer. Bedriftene skal med utgangspunkt i olje- og gassteknologi samarbeide om aktiviteter knyttet til leveranser til offshore vind-markedet.
  • Betongklyngen N3C har i alt 43 medlemmer fra Trøndelag, Nordland og Troms. Ambisjon er å bli et verdensledende innovasjons- og kompetansemiljø for bygg- og betongarbeid i kaldt klima.