Midlertidig stenging av norske atomreaktorer

Publisert

Atomreaktorene på Kjeller og i Halden skal stenges ned midlertidig, og 127 ansatte ved Institutt for energiteknikk (IFE) permitteres.

Årsaken er økonomiske problemer. Oljekrisen har ført til svikt i antall oppdrag for instituttet. I tillegg sliter selskap som driver med atomkraft i hele verden som følge av innfasing av ny fornybar energi, melder Teknisk Ukeblad.

Haldenreaktoren stenges i uke 41 og Jeep II-reaktoren på Kjeller stenges i desember.

Av de 127 permitterte jobber 72 i Halden og 55 på Kjeller. 29 personer permitteres 100 prosent mens 98 permitteres 50 prosent, opplyser IFEs administrerende direktør Nils Morten Huseby. Han forsikrer at permitteringen og stengningen ikke skal gå utover sikkerheten.

Ife har til sammen om lag 650 ansatte fordelt på om lag 600 årsverk.

Miljøstiftelsen Bellona mener dette er dramatiske nyheter og sier det er viktig at staten kommer på banen så fort som mulig.

– Den kompetansen som nå er permittert, er essensiell for å avslutte arbeidet ved reaktorene på en trygg måte, samt å sikre atomavfallet, sier atomfysiker i Bellona, Nils Bøhmer. (©NTB)