- Plattformer kan lyse opp like mye som innlandsbyer

Satelittbilde viser aktiviteten på norsk sokkel.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag 14. oktober publiserte Meteorologisk Institutt (MET) et oppsiktsvekkende satelittbilde på sin Twitter-konto. Det viste et skyfritt bilde av Sør-Norge, Nordsjøen og deler av Sverige og Danmark hvor lysene fra alle tettbygde strøk lyste opp.

På satelittbildet var også installasjonene i Nordsjøen godt opplyste, og det ga et unikt oversiktsbilde over hvor omfattende olje- og gassaktiviteten faktisk er.

Oljeplattformene ute på norsk sokkel er store, og de består som regel av flere forskjellige typer plattformer som er knyttet sammen. I praksis fungerer de som små kunstige øysamfunn.

enerWE tok kontakt med Meteorologisk Institutt for å høre mer om satellittbilder, lys og værmeldingene til offshore-installasjonene. Vi får da hjelp og svar fra Anne Karin Magnusson, som er forsker på avdeling for oseanografi og maritim meteorologi.

På spørsmål om det er vanlig å se lysene fra offshore-installasjonene så tydelig som på dette satelittbildet, blir hun litt usikker. Samtidig ser hun ikke bort fra at det er nok lys på og rundt plattformene til at det er godt mulig.

- Jeg kan ikke si om det er vanlig. Men når man ser på bilder av opplyste plattformer på google, og vet at noen plattformkomplekser består av flere av disse koblet sammen av gangbroer eller plassert i noenlunde klynger innenfor noen kilometer, og har flere supply skip rundt seg eller lignende, så kan de muligens lyse like mye som innlandsbyer, skriver Magnusson i en epost til enerWE.

Hun viser til at det er vanlig å skimte tettstedene på disse satelittbildene, for eksempel langs Hardangerfjorden/Sognefjorden.

Samtidig er hun overrasket over det ene lyset nord i Nordsjøen, i et område hun antar er i nærheten av Statfjord, Gullfaks og Brent-området. Det er såpass skarpt at hun lurer på om det kan ha vært en midlertidig gassbrenning.

Det brennes vanligvis ikke gass på norsk sokkel, og det er et viktig bidrag til å holde utslippene så lave som mulig. Samtidig må alle plattformene ha en gassbrenner for å brenne ut gassen hvis det blir for høyt trykk. Det kan derfor være at satellittbildet fanget opp en slik midlertidig gassbrenning.

Magnusson er imidlertid nøye med å påpeke at dette er utenfor hennes fagfelt.

Olje- og gassutvinningen består av mange faste installasjoner, men det er også mye skipstrafikk i området. Det kan være andre skip, men det er også mange supply-skip og andre spesialfartøy som oppholder seg i nærheten av oljeplattformene.

Det er ikke mulig å fastslå om alle disse lysene som vises på bildet kommer fra oljeplattformene eller fra skip, men det bør la seg gjøre hvis man er interessert og ser nærmere på mer detaljerte kart.

- Med detaljerte kart over installasjoner så kan man sikkert avgjøre det, skriver Magnusson i eposten til enerWE.

Offshore-virksomheten trenger avanserte værvarsler

Værvarsler er viktige for så og si all energirelatert virksomhet. Været påvirker etterspørselen eller strøm til oppvarming i Norge, og etterspørselen etter gass til oppvarming i Europa. Været påvirker også hvor mye strøm som kan produseres fra vannkraft og vindkraft.

For olje- og gassaktiviteten på norsk sokkel er værvarslene også viktige. Det påvirker helikoptertransporten til og fra plattformene, samt skipsaktiviteten og ikke minst når nye installasjoner kan settes opp.

enerWE spør derfor hva slags værvarslingstjenester offshorevirksomheten trenger fra Meteorologisk institutt.

Offshorevirksomheten trenger som oftest detaljerte og spesifikke værvarsler

Anne Karin Magnusson

- Offshorevirksomheten trenger som oftest detaljerte og spesifikke værvarsler. Der er mange slags operasjoner daglig som krever for eksempel at vind og bølgehøyde er under en terskelverdi. Av og til sender vi strømvarsler, til og med tidevannsinformasjon kan bety noe, skriver Magnusson.

Og mens alle som følger det vanlige værvarselet på TV eller på YR-appen kan nøye seg med litt mer overordnet informasjon, trenger offshorevirksomheten langt mer detaljerte varsler. Som eksempel trekker hun frem at en bølge ikke bare er en bølge. Det er mange parametere som avgjør om den påvirker aktiviteten som skal utføres.

- Maksimal verdi, signifikant bølgehøyde, bølgeperiode, retning, og dette ikke bare på vindsjø, men også dønningsystemer som kan være tilstede. Dønning kan påvirke mer bevegelser av store flytende rigger enn vindsjø som er høyere, bare fordi bølgelengden er lenger på dønning, skriver Magnusson.

Slik er det også med vinden. Det holder ikke å bare vite hvor mye det blåser.

- Vind er som de fleste vet, gitt som en middelvind over 10 minutter eller som vindkast. MET varsler i forskjellige høyder hvis det ønskes, skriver Magnusson.

Når det gjøres installasjoner eller demonteringer offshore er det ofte snakk om spektakulære operasjoner med gigantiske skip og gigantiske innrettinger som skal settes opp. Da er man helt avhengig av et godt værvarsel.

Noen kunder vil ha oppdateringer fire ganger for dagen

Anne Karin Magnusson

- Noen operasjoner krever en viss varighet på rolig vær for i det hele tatt starte opp. Begrepet 'å vente på været' vet mange om. Avdelingen i Bergen er den som i hovedsak sender offshore varsler. Noen kunder vil ha oppdateringer fire ganger for dagen, skriver Magnusson.

Powered by Labrador CMS