Hele landet
Hele landet

Mer vann i magasinene enn på samme tid i fjor

Publisert

Hele landet

For en uke siden var vannmagasinene 42,6 prosent fulle. Uken før lå fyllingsgraden på 44,2 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 42,2 prosent. Totalt har hele landet en kapasitet på 82.224 GWH og vannreservene tilsvarer nå 35.024 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

I forrige uke lå fyllingsgraden på 26,9 prosent i elspotområde 1. Uken før lå fyllingsgraden på 31,4 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 19,9 prosent. Totalt har elspotområde 1 en kapasitet på 5.787 GWH og vannreservene tilsvarer nå 1.558 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 2 er nå 49,0 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 50,1 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 50,2 prosent. elspotområde 2 har en kapasitet på 32.725 GWh og med en fyllingsgrad på 49,0 prosent tilsvarer det 16.027 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

I forrige uke lå fyllingsgraden på 41,6 prosent i elspotområde 3. Uken før lå fyllingsgraden på 43,9 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på

Midt-Norge
Midt-Norge

24,2 prosent. elspotområde 3 har en kapasitet på 7.809 GWh og med en fyllingsgrad på 41,6 prosent tilsvarer det 3.249 GWh.

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 4 er nå 40,0 prosent. Det er 0,5 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 40,5 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 38,1 prosent. elspotområde 4 har en kapasitet på 19.367 GWh og med en fyllingsgrad på 40,0 prosent tilsvarer det 7.742 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

I uke 9 lå fyllingsgraden for elspotområde 5 på 39,0 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 41,5 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 29,7 prosent. elspotområde 5 har en kapasitet på 16.536 GWh og med en fyllingsgrad på 39,0 prosent tilsvarer det 6.448 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.

Powered by Labrador CMS