Mer balanse i markedet etter produksjonskutt

Publisert

Produksjonskuttet som både land i og utenfor OPEC forplikter seg til, bidrar til et mer stabilt marked med høyere etterspørsel og prisøkning, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA).

OPEC-medlemslandene ble i forrige måned enige om å kutte produksjonen med 1,2 millioner fat daglig. I tillegg har elleve oljeproduserende land utenfor OPEC besluttet å kutte produksjonen med 558.000 fat per dag. Produksjonskuttene iverksettes fra nyttår.

Oljeprisene har de siste ukene steget med rundt 10 dollar fatet. Tirsdag formiddag ble nordsjøoljen omsatt for 55,99 dollar fatet. Målet må være å unngå at prisene havner under 50 dollar fatet, mener IEA.

Tidligere i år falt oljeprisene til under 30 dollar fatet. Oljeselskapene regner 50 dollar fatet som en nedre grense for å kunne være lønnsomme.

IEA viser til at overfylte oljelagre har bidratt til de lave oljeprisene.

– Hvis OPEC og land utenfor OPEC gjennomfører kuttene man er enige om, vil man kunne begynne å tappe overskuddslagrene av olje i første halvår, og man får fortgang i arbeidet med å gjenopprette balanse i markedet, heter det.

IEA anslår at etterspørselen i 2017 vil være på 1,3 millioner fat per dag, en økning på 100.000 fat fra tidligere anslag. (©NTB)