OSLO  20160907.Nikolai Astrup under  presentasjon av f¯rsteutkast til H¯yres partiprogram for perioden 2017-2021. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
OSLO 20160907.Nikolai Astrup under presentasjon av f¯rsteutkast til H¯yres partiprogram for perioden 2017-2021. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Mener miljøsaken taper på MDGs oljekrav

Publisert

Miljøkampen taper på MDG-krav om stans i oljeletingen, mener Høyres Nikolai Astrup. Rasmus Hansson (MDG) hevder Astrup ikke tar konsekvensen av forskningsfakta.

En rapport som den amerikanske klimatenktetanken Oil Change International har utarbeidet, og som Naturvernforbundet la fram onsdag, konkluderer med at Norge må slutte å lete etter ny olje og gass dersom vi skal ta vår andel av utslippsmålene i Parisavtalen.

Ifølge rapporten er Norge verdens sjuende største eksportør av CO2-utslipp. Foreslåtte og prosjekterte nye olje- og gassfelt vil øke CO2-utslippene med 150 prosent sammenlignet med det som kommer fra nåværende felt, hevdes det.

Ifølge tenketanken vil det i så fall innebære en utslippskurve som bryter med de globale kuttene som må til for å nå målene i Parisavtalen.

Alene i Norge

Talsperson og stortingsrepresentant Rasmus Hansson for Miljøpartiet De Grønne (MDG) sier at Norge har et uomtvistelig ansvar for å kutte både i produksjon og utslipp.

– Vi er det eneste norske partiet som vil føre en politikk i samsvar med det forskningen sier er helt avgjørende for å redde framtiden fra en katastrofe. Mens de andre partiene ignorerer faglige og fysiske fakta, er vi alene om å kreve stans i leting etter ny olje og gass, sier Hansson til NTB.

Økte utslipp

Høyres parlamentariske nestleder Nikolai Astrup mener at MDG skader miljøkampen.

– Klimadebatten i Norge har dessverre kokt ned til et spørsmål om du er for eller mot oljeproduksjon, mens den burde handle om hvordan vi kan nå klimamålene. Det er en utfordring, for jeg mener at de partiene som vil stenge kranene, svekker miljøkampen. Dersom Norge, som eneste land i verden, beslutter å legge ned olje- og gassnæringen, står andre klar til å ta over. Da blir ikke verden grønnere, men Norge blir fattigere og dårligere rustet til å gjennomføre det grønne skiftet, sier Astrup.

Oppskriften er ifølge Astrup å utvikle og ta i bruk miljøvennlige løsninger som utkonkurrerer fossilt brensel.

Forpliktelser

Truls Wikholm, som sitter i finanskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet, fremholder Norges satsing på elbiler som et godt eksempel på å få ned CO2-utslipp fra olje, fordi etterspørselen totalt går ned.

Han minner dessuten om at Norge har forpliktet seg til utslippskutt gjennom Parisavtalen.

– Norsk petroleumssektor vil være viktig i mange år framover. Vi tror ikke at det vil føre til mindre utslipp i verden dersom Norge stenger oljekranene, for vi vet at mange andre står klar til å ta over, sier han.

Hansson sier at det «isolert sett ikke er feil» å si at andre står klar til å ta over produksjonen dersom Norge stenger kranene, men legger til:

– Dette er en argumentasjon som later som om Parisavtalen ikke finnes. Poenget med den avtalen er at alle skal gjøre sitt. Nå er situasjonen at Ap, Høyre og de andre vil sole seg i Parisavtalen, men ikke følge den, slik at Norge kan tjene en slant på oljen uten at vi bryr oss om kostnadene det har for barna våre, hevder Hansson.

– Partsinnlegg

Administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i bransjeforeningen Norsk olje og gass ser på rapporten som et partsinnlegg.

– De beste analysene som foreligger globalt, viser at det fortsatt vil være et stort behov i verden for olje og gass. Legger vi ned, vil andre overta. Samtidig taper Norge inntekter. Det er et stort tankekors at denne produksjonen vil komme fra land med høyere utslipp fra produksjonen enn det Norge har, sier Schjøtt-Pedersen.

(©NTB)