Mekling i havn

Publisert

Unngår streik.

Det er enighet i meklingen mellom fagforbundet for ansatte i energisektoren (SAFE) og Norsk olje og gass om en nyetablert brønnserviceavtale.

Den nye overenskomsten omfatter Baker Hughes, Schlumberger, Oceaneering og Vecto Gray.

Vi har etter to år med forhandlinger fått etablert en overenskomst innen brønnservice-området. Denne nye tariffavtalen gir SAFE store muligheter til markant medlemsvekst i denne delen av oljebransjen. Brønnserviceavtalen er en vertikal tariffavtale som gjør at vi nå kan rekruttere medlemmer blant funksjonærer og verkstedspersonell på land i tillegg til personell offshore, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst.

Meklingen pågikk i to dager og ble avsluttet natt til søndag. Dersom YS-tilknyttede SAFE og NHO-tilknyttede Norsk olje og gass ikke hadde kommet til enighet, ville 89 ansatte i Baker Hughes ha gått ut i streik fra søndag morgen. Norsk olje og gass er glad for at det ikke skjer.

Vi er glad for å ha funnet en løsning i meklingen, og at vi dermed unngikk streik på norsk sokkel, sier Jan Hodneland, forhandlingsleder i Norsk olje og gass.

Historisk

Rysst i SAFE betegner enigheten som historisk og uttrykker tilfredshet med at SAFE har framforhandlet en avtale om fondsmidler for å ivareta forbundets medlemmer. Videre er det enighet om at SAFE etablerer en ordning for tap av helsesertifikat. Inntil denne ordningen er på plass, skal bedriftene ivareta ordningen for SAFEs medlemmer.

Det er dessverre en kjensgjerning at den nye overenskomsten på noen områder ikke er like god som de direkteavtalene SAFE har opparbeidet i disse bedriftene gjennom årtier. Det er en utfordring SAFE vil ta på alvor i tiden framover, sier Rysst.

Mellomfornøyd

Klubbleder i SAFE i Baker Hughes, Rolf Onarheim, sier han er mellomfornøyd.

Vi har fått ryddet opp i mange viktige tariffpunkter som det har vært uenighet om etter at Baker Hughes kjøpte BJ Services i 2012. Dette gjelder lønnssystemet, blant annet kompensasjon for lønnsnedgang som følge av nye vaktordninger og overgang fra elleve til tolv måneders lønnsberegning, sier Onarheim.

Han trekker også fram at det er laget nye særavtaler for ansatte både på land og offshore.

I lokale forhandlinger er det også enighet mellom SAFE og Vetco Gray om at det skal forhandles om overgangsordninger i bedriften. Inntil disse forhandlingene er sluttført skal den tidligere direkteavtalen i bedriften praktiseres.

©NTB