Informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge.
Informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge.

- Mediene har blitt flinkere til å forklare hvorfor strømprisen endrer seg

Norske medier skriver stadig mer om strøm.

Publisert

På oppdrag av enerWE har medieovervåkningsselskapet Retriever foretatt en analyse av norske mediers dekning av strøm- og kraftprisene de siste fem årene. I denne perioden har det blitt publisert rundt 39.000 medieoppslag.

Siden 2015 har antall medieoppslag knyttet til strømpriser økt med rundt 1000 oppslag frem til 2020. På halvårlig basis var det en tydelig topp i fjor, da antall medieoppslag var oppe i rekordhøye 6105 oppslag i første halvår. Til sammenlikning har mediene omtalt strømprisene 3944 ganger fra januar til og med juli i år.

Se alle tallene litt lenger ned i denne saken.

Energi Norge merker stor interesse for strømpriser

At det skrives mer om strøm og prisen på denne i norske medier, er noe også interesseorganisjonen Energi Norge har merket seg.

Vi opplever også at mediene er blitt flinkere til å forklare hvorfor prisene endrer seg - altså sammenhengen med nedbør, vindforhold, temperatur og markedene rundt oss.

Aslak Øverås, Energi Norge

- Det er stor interesse for strømpriser, særlig i perioder med svingende priser. Og det har vi hatt mye av de senere årene. Da er det naturlig at mediene dekker temaet. Vi opplever også at mediene er blitt flinkere til å forklare hvorfor prisene endrer seg - altså sammenhengen med nedbør, vindforhold, temperatur og markedene rundt oss, sier informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge til enerWE.

- Er nordmenn mer opptatt av strømprisene nå enn før?

- Det kan virke slik. Både strømpriser, nettleie og de ulike strømproduktene får mye oppmerksomhet. Vi er opptatt av at det skal bli enklere for kundene å orientere seg i markedet. Derfor har vi blant annet lansert strømguiden.no det siste året, forteller Øverås.

Omtale av strømpriser i norske medier

Periode Antall
2015 H12 389
2015 H23 040
2016 H12 716
2016 H22 855
2017 H12 873
2017 H22 259
2018 H14 411
2018 H25 013
2019 H16 105
2019 H23 228
2020 H13 944

Kilde: Retriver Norge for enerWE

Fagmedier skriver mest

Tallene viser at det i størst grad er fagmedier som skriver om strømprisene.

- I omtalen av strøm- og kraftpriser er det flere fagmedier som topper listen over mest omtale. Både kraftnytt.no og Energiteknikk ligger på topp fem. Aller mest stoff knyttet til strømpriser er det Finansavisen som publiserer. Videre finner vi også en del omtale i Fædrelandsvennen, ABC Nyheter, Nationen og Klassekampen, sier analysesjef Sigmund Wøien til enerWE.

Hos strømselskapet Los, som er et heleid datterselskap av Agder Energi bekrefter administrende direktør Margit Unander, at strømprisene engasjerer.

- Vi opplever at engasjement rundt strømprisene har økt, både fra kunder og medier.

Årsaken er sammensatt, men en transparent og digitalisert bransje sammen med flere og bedre sammenligningstjenester er noe av årsaken til økt oppmerksomhet, tror hun.

Men Unander tror ikke det utelukkende er mediedekningen av strømprisene som skaper engasjement for strøm hos folk.

Vi opplever helt klart også økt engasjement rundt strømsparing, og særlig hvordan digitale kundeløsninger kan bidra til styring og kontroll.

Margit Unander, Los

- Hva mediene skriver påvirker helt tydelig den generelle strøminteressen i markedet, men den faktiske strømprisen engasjerer nok flest. Jeg tror ikke vi i Los er alene om å oppleve at kundene er mest opptatt av strømpris når strømregningen er høyere enn forventet, og er mindre interessert når strømregningen er lav, slik som i sommer. Når det er sagt opplever vi helt klart også økt engasjement rundt strømsparing, og særlig hvordan digitale kundeløsninger kan bidra til styring og kontroll. Vi tror at ikke bare strømprisen, men også «det smarte forbruket» vil bli mer og mer aktuelt fremover, avslutter hun.

FAKTA:

Retriever har utført målingen på oppdrag av enerWE. Det er søkt i Retrievers database av redaksjonelle medier. Det vil si alt som skrives i norske papir- og nettaviser, i tillegg til de viktigste og mest toneangivende nyhetssendingene på tv og radio. Det er søkt på ord knyttet til «strømpriser». Perioder: Første og andre halvår 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019, og første halvår i 20120.

Powered by Labrador CMS