Fallende interesse for vannkraft og småkraft i norske medier

3000 færre saker om vann- og småkraft i 2020.

Publisert

Det har vært et fall i antall artikler og saker i norske medier i 2020 om både vannkraft og småkraft. Det viser en måling som medieanalyseselskapet Retriever Norge har gjort for enerWE.

I målingen kommer det frem at det i 2020 ble publisert 10 151 saker om vannkraft - mens det i 2019 ble publisert 12 706 saker - et fall på 2555. Hos Energi Norge er man ikke overrasket over disse tallene.

- Jeg er ikke overrasket over tallene. De gjenspeiler at vi har jobbet med å sette utvikling av vannkraften på den politiske agendaen gjennom en årrekke. 2019 ble et gjennombruddsår hvor vi klarte å bygge en bred allianse med over 20 organisasjoner fra kraftnæringen, kommunene, industrien og miljøbevegelsen. Da kom også skatteforslagene fra Sanderud-utvalget som skapte stor debatt, sier Eivind Heløe, som er direktør for fornybar og miljø i Energi Norge.

Det har vært stor interesse for konflikttemaene i energisektoren, som vindkraft, ACER og mellomlandskabler.

Eivind Heløe

Generelt mener han norske medier viser interesse for energispørsmål.

- Det har vært stor interesse for konflikttemaene i energisektoren, som vindkraft, ACER og mellomlandskabler. Men kanskje ikke like stor interesse for hvordan vi skal produsere mer fornybar energi til den formidable klimaomstillingen Norge står foran. Både vindkraft, vannkraft og kabler spiller en viktig rolle her, sier han.

- Er det et samfunnsansvar for mediene å bygge kunnskap i befolkningen om vannkraften som Norges viktigste fornybar-ressurs?

Eivind Heløe i Energi Norge.
Eivind Heløe i Energi Norge.

- Det er i alle fall et ønske fra vår side at flere får øynene opp for vannkraftens viktige rolle – den leverer over 90 prosent av kraftproduksjonen i Norge og er den eneste fleksible fornybare energikilden. I tillegg skaper den milliardverdier som kommer fellesskapet til gode gjennom skatteinntekter og offentlige eierskap.

For året som kommer, håper han på færre konfliktsaker - og flere gladsaker.

- Nå har Stortinget vedtatt et mer investeringsvennlig skattesystem for vannkraften, så akkurat den debatten vil nok legge seg. Derimot kan vi håpe på flere gladsaker om at endringen gir seg utslag i oppgradering og utvidelse av vannkraftverkene.

Se alle tallene nederst i denne saken.

- Ikke spesielt overraskende

Retriever Norge har også undersøkt norske mediers omtale av nøkkelordet «småkraft». Her har omtalen et fall på 433 saker fra 2019 til 2020 - fra 1287 saker til 854 saker. Til enerWE sier Chief Financial Officer Erik Røysem Sterud i Småkraft at det er naturlig at andre saker enn småkraft har tatt plass i mediebildet i 2020.

Erik Røysem Sterud i Småkraft.
Erik Røysem Sterud i Småkraft.

- 2019 var temmelig dramatisk for vannkraften generelt og småkraften spesielt på grunn av de foreslåtte endringene i rammebetingelser for vår bransje. Dette skapte naturlig nok en god del oppmerksomhet fra alle mennesker, grunneiere, kommuner og leverandører som ble berørt av forslaget. Dette gjenspeilet seg naturlig nok også i mediedekningen. Nå er heldigvis dette et tilbakelagt kapittel hvor den viktige forutsigbarheten for vår bransje er gjenetablert. 2020 har riktignok også vært et veldig spesielt år for hele vannkraftnæringa med nedbørs- og prisrekorder, men vi tenker at det ikke er spesielt overraskende at mediene har fokusert mer på korona- pandemien og andre internasjonale forhold, sier han.

I likhet med Heløe i Energi Norge opplever Sterud at norske medier er interessert i energispørsmål.

- Vi opplever absolutt at mediene er interessert i energispørsmål og energiomstillingen vi nå står foran. Samtidig drives mange medier av konfliktlinjer og sensasjoner, slik at mange av de hundrevis av gode og positive historiene ikke kommer godt nok frem. Vannkraft- og småkraftbransjen er kompleks. På samme måte som hele energisystemet er komplekst, sier han - og understreker at bransjen også har et ansvar for å forklare energispørsmål.

- Vi som bransje har et ansvar med å vise frem hvordan vannkraften fungerer på en forståelig måte. Vi må også vise frem alle de gode tingene vi gjør hver eneste dag. Når småkraften klarer å sørge for utvikling av infrastruktur, fortsatt bosetting og grønn næringsutvikling i avsidesliggende bygder over hele distrikts- Norge, er det egentlig en veldig interessant historie i det grønne skiftet, sier Sterud.

Vi opplever absolutt at mediene er interessert i energispørsmål og energiomstillingen vi nå står foran. Samtidig drives mange medier av konfliktlinjer og sensasjoner, slik at mange av de hundrevis av gode og positive historiene ikke kommer godt nok frem.

Erik Røyse Sterud

- Viktig at samfunnet forstår hvor verdifull og nødvendig vannkraften er

FAKTA OM TALLENE

  • Retriever Norge har utført målingen på oppdrag av enerWE.
  • Ordene som er målt, er valgt ut av redaksjonen i enerWE.
  • Kildegrunnlaget inkluderer majoriteten av norske aviser på papir, magasiner og tidsskrift, i tillegg til alle landets nettaviser og de største og mest toneangivende redaksjonelle fjernsyns- og radiosendingene.
  • Det er fortatt søk i norske medier på norsk.
  • Periode er fra 01.01 - 31.12 for alle år.

- Er det et samfunnsansvar for mediene å bygge kunnskap i befolkningen om vannkraften som Norges viktigste fornybar-ressurs?

Hvis ikke vi selv snakker om hva vi holder på med, forteller om hva vi er opptatte av eller sprer kunnskapen vår, kan vi heller ikke forvente oppmerksomhet fra medier eller allmennheten.

Erik Røyse Sterud

- Ja. Vannkraften har en helt essensiell rolle i norsk og europeisk energiomstilling. Det er viktig at samfunnet som helhet forstår for hvor verdifull og nødvendig vannkraften er. Her har mediene en viktig rolle. Samtidig har vi som kraftselskaper et enda viktigere samfunnsansvar for å spre slik kunnskap. Hvis ikke vi selv snakker om hva vi holder på med, forteller om hva vi er opptatte av eller sprer kunnskapen vår, kan vi heller ikke forvente oppmerksomhet fra medier eller allmennheten.

Selv mener han at det kommer til å skje så mye spennende i småkraften i 2021 - at det burde resultere i flere medieomtaler.

- Vi investerer bokstavelig talt milliarder av kroner sammen med lokalsamfunn i hele distrikts- Norge for å skape mer fornybar energi på en miljøvennlig og bærekraftig måte med lavt konfliktpotensial. Tusenvis av årsverk arbeider sammen om grønn distriktsutvikling på en måte som skaper spesielt store ringvirkninger lokalt. En rekke grunneiere og flinke arbeidsfolk i distriktet skaper med småkraften nye grønne bein å stå på for framtida. Vi håper og tror at flere av disse historiene vil få plass i mediebildet i 2021. Som samfunn trenger vi å vise frem alle de gode alliansene som driver verden i riktig retning, ikke bare konfliktene, avslutter han.

Powered by Labrador CMS