Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby,
Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby,

- Skolene kan ikke stå ansvarlig for hvordan Norsk Olje og gass brukte erfaringer fra skolebesøk

Kunnnskaps- og integreringsministeren stoler på at skolene ikke har brutt opplæringsloven ved besøk av #DenNyeOljen.

Publisert

Norsk Olje og gass-prosjektet #DenNyeOljen har den siste tiden skapt debatt med bakgrunn i at foreningen på denne måten reiste rundt i Norge og var på skolebesøk.

Blant de som reagerte på turneen, bar MDG-politiker Une Bastholm, som utfordret kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby på å svare om ikke dette prosjektet er et brudd på opplæringsloven.

Gjennom prosjektet #DenNyeOljen har Norsk Olje og Gass invitert seg selv til skoler i hele Norge for å bidra til det de selv mener er en faktabasert samfunnsdebatt.

Une Bastholm

- Gjennom prosjektet #DenNyeOljen har Norsk Olje og Gass invitert seg selv til skoler i hele Norge for å bidra til det de selv mener er en faktabasert samfunnsdebatt. Ifølge opplæringslovens § 9-6 har skoleeier plikt til å sørge for at elever «ikkje blir utsette for reklame (...) som i stor grad kan påverke holdningar, åtferd og verdiar, mellom anna på skolens område, i lærebøker og andre læremiddel som blir nytta i opplæringa». Mener statsråden at prosjektet er et brudd på opplæringslovens § 9-6, spurte Bastholm.

- Ansvaret ligger på den enkelte skole

Nå har Guri Melby og byråkratene i Kunnskaps- og integreringsdepartementet besvart spørsmålet. Og Melby skriver i sitt svar at mye av ansvaret for at reklameforbudet ikke blir brutt, ligger på den enkelte skole.

- Reklameforbudet i opplæringsloven § 9-6 betyr at det ikke er tillatt med reklame som i stor grad vil kunne ha uheldig påvirkning på elevene. Det er skolen selv som må vurdere om dette er en sannsynlig konsekvens av budskapet elevene utsettes for, for eksempel på et skolebesøk. Hva som er uønsket eller uheldig påvirkning på elevene, vil variere blant annet med elevenes alder og modenhet. Det vil også avhenge av hvordan skolen forbereder elevene på temaet eller besøket, og hvordan det diskuteres i etterkant, skriver Melby.

Hun trekker frem at skolebesøk på generelt basis kan være bra.

Generelt vil jeg si at skolebesøk kan være en fin ting, og noe det bør være rom for i norsk skole.

Guri Melby

- Ofte synes både lærere og elever at slike besøk er et fint tilskudd til den vanlige undervisningen, og det kan være en god måte å belyse et tema på. Skolebesøk kan bidra til aktualitet, bredere innsikt og nye perspektiver. De som besøker skolene, kommer for å dele kunnskap, drive holdningsskapende arbeid, bidra til diskusjon og refleksjon eller dele kulturuttrykk. Generelt vil jeg si at skolebesøk kan være en fin ting, og noe det bør være rom for i norsk skole, heter det i svaret.

Åpner for refleksjon

Og slike skolebesøk kan også være en god opplæring i kildekritikk, fremholder statsråden.

- Dyktige lærere vil kunne hjelpe elevene med å identifisere aktørens budskap, løfte fram problemstillinger og åpne for refleksjon rundt dette. Skolens arbeid med skolebesøk kan blant annet kobles til opplæring i kritisk tenking og kildekritikk. Disse ferdighetene er en viktig del av de nye læreplanene, skriver hun.

Jeg har tillit til at de skolene som har fått besøk av Norsk olje og gass, har håndtert dette på en god måte, og innenfor loven.

Guri Melby

Melby stoler på at skolene har håndtert besøkene fra #DenNyeOljen på en god måte.

- Jeg har tillit til at de skolene som har fått besøk av Norsk olje og gass, har håndtert dette på en god måte, og innenfor loven. Hvordan organisasjonen har brukt erfaringene fra møtene med ungdommer til internt og eksternt arbeid i etterkant, kan ikke skolene stå ansvarlige for. At elevene får opplæring i kritisk tenking, kildekritikk og bærekraftig utvikling, skal også bidra til å gjøre elevene godt rustet til å møte og ta stilling til organisasjonens materiale ved neste korsvei, avsluttes statsrådens svar med.

- Konstaterer at svaret er slik vi har forstått det

Debatten om viktige tema som klima og energi blir bedre av at flere tar del i den.

Tommy Hansen

I Norsk Olje og gass kommenterer kommunikasjonsdirektør Tommy Hansen svaret fra Guri Melby slik;

- Vi konstaterer at statsrådens svar er slik vi også har forstått ønsket om eksterne aktører i dette tilfellet i videregående skoler. Debatten om viktige tema som klima og energi blir bedre av at flere tar del i den. Og tilbakemeldingen vi får fra de som har vært ute er at elever ønsker seg mer informasjon og mer fakta fra begge sider, sier Hansen til enerWE.

Powered by Labrador CMS