– Mastene skal tåle mye vind og belastning, og de står på ulendte steder som gjør det vanskelig og kostbart å bytte dem

Publisert

I tråd med Statnetts utbygging og vedlikehold av det sentrale strømnettet i Norge, skal TESS levere fotbolter som skal sikre kraftmastene i hele landet. Det skriver selskapet i en pressemelding.

Statnett er et statsforetak og har det overordnede ansvaret for å bygge, drifte og vedlikeholde det norske kraftsystemet.

Leveransene fra TESS består av spesielle fotbolter som forankrer mastene til fundamentet.

– TESS har forpliktet seg til et avtalt lagerhold per type bolt for å sikre Statnetts framdrift i prosjektene, sier Frode Soot, markedsdirektør i TESS as.

Omfattende dokumentasjonprosess

I TESS har dette vært et prosjekt hvor logistikk og kvalitetssikring har bidratt i samarbeidet.

TESS har gjennomført en omfattende dokumentasjonsprosess der blant annet dokumentasjon av oppfølging av leverandører og underleverandører har vært sentralt.

Strenge krav til kvalitet

Det er svært strenge krav til kvalitet av festemateriellet til kraftmastene. Derfor er kravet til godkjenning og dokumentasjon strenge.

– Mastene skal tåle mye vind og belastning, og de står på ulendte steder som gjør det vanskelig og kostbart å bytte dem. Dette er de sentrale overføringslinjene der konsekvensene av bortfall av strøm kan være meget store, sier Soot.

Produsenten er godkjent for produksjon av boltene. Det er et eksternt testlaboratorium som skal kontrollere boltene for å sikre at dokumentasjonskravene oppfylles.

Statnett gjennomførte en revisjon hos TESS i Lier og deltok på en revisjon med TESS hos produsenten i forkant av kontraktinngåelsen.