Markant oppgang for oljeraffineringen

Publisert

Nye tall fra SSB viser at industriomsetningen økte med 0,4 prosent i tremånedersperioden november 2016 til januar 2017. Den ble dratt opp av en kraftig oppgang fra desember til januar på 3,4 prosent.

Selv om det totalt sett var fremgang, var det store variasjoner fra bransje til bransje. Gledelig nok var petroleumsbransjen en av de som trakk opp.

- For den store næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri var det en markant oppgang i omsetningen på 20 prosent, hovedsakelig på grunn av høy vekst i januar 2017, skriver SSB.

Veksten i januar var spesielt høy.

- Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri viste en betydelig oppgang på 45 prosent i januar 2017. I tillegg til oppgang i produksjonsvolum hos noen store enkeltaktører i denne næringsgruppen, medvirket prisstigning på raffinerte petroleumsprodukter til den total omsetningsveksten, skriver SSB.

Mens raffineringen hadde fremgang, gikk det dårligere med området innen bygging av skip og oljeplattformer.

- De største bidragsyterne til nedgangen i industriomsetningen var maskinindustri og bygging av skip og oljeplattformer, hvor fallet var på henholdsvis 37 og 25 prosent, skriver SSB.