Markant fall i norsk industriproduksjon

Publisert

Omsetningen i norsk industri falt med 7,5 prosent fra 2015 til i fjor og særlig eksportmarkedet trakk omsetningen ned, viser SSB-tall.

Fra 2015 til 2016 gikk industriomsetningen ned fra 818 milliarder kroner til 757 milliarder kroner, ifølge statistikken for omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Årsendringer for hjemme- og eksportmarkedet var på henholdsvis -5,8 og -9,9 prosent i samme periode, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

I perioden 2011 til 2014 var det en betydelig vekst i industriomsetningen. Mye av veksten skyldtes vekst i investeringsaktivitet i olje- og gassektoren som ga god inntjening for den petroleumsrettede leverandørindustrien.

I denne perioden hadde leverandørindustrien en omsetningsvekst på 36 prosent, men ved årsskiftet 2014/2015 begynte en fallende utvikling som fortsatte gjennom fjoråret.

Industriomsetningen nådde en topp i 2014 på 830 milliarder kroner. Den petroleumsrettede leverandørindustrien sto da for 33 prosent av den samlede omsetningen. Denne andelen var i fjor redusert til 25 prosent.

Nedgangen for leverandørindustrien fra 2015 til 2016 var på hele 23 prosent, mens øvrig industri var om lag uendret i samme periode.

(©NTB)