- Mange oljeserviceselskaper sitter med så gamle porteføljer på IT-siden at det rett og slett er vanskelig å gjennomføre en fornuftig digitalisering

Publisert

Mange jobber i olje- og energibransjen står i fare for å forsvinne som følge av digitalisering og robotisering. Samtidig skaper den teknologiske omstillingen nye muligheter.

I enerWE skriver vi mye om industriell digitalisering, og jeg synes derfor det er spesielt interessant å besøke et selskap som leverer Enterprise Resource Planning (ERP), både fordi dette er et område som i mange tiår har vært digitalt, men også fordi det er et område med mange tunge og også til dels gammeldagse løsninger som møter konkurranse fra mer smidige skybaserte mikrotjenester.

Jeg parkerer hybdridbilen like ved Asker stasjon, betaler parkeringsavgiften og spaserer bort til kontorene til IFS.

Jeg blir møtt av Tom Axel Smith, markedsdirektør i IFS i Skandiavia.

Jeg varmer opp med et standard spørsmål for å bryte isen.

- Hvor lenge har du jobbet i IFS?

- Jeg har vært i selskapet i 12 år, svarer han.

Litt spontant spør jeg om ikke det er alt for lenge å være samme arbeidssted.

- Jo, det kan du si, men jeg trives godt. Derfor har jeg vært her så lenge. Jeg har fått vært med på mye, og det er også mye spennende på trappene videre fremover.

Tom Axel Smith er ansvarlig for markedsavdelingen som jobber på tvers av Norge, Sverige og Danmark.

- Det har vært en interessant reise. Selskapet kommer jo i utgangspunktet fra Sverige, og vi fått til å ha en felles Skandinavisk organisasjon. Det er det ikke så mange andre selskap som lykkes med. Nå er vi 3500 ansatte på verdensbasis.

Jeg snur meg mot sidemannen og spør hvor lange han har jobbet i selskapet.

Det bryter ut latter rundt bordet.

- Jeg har faktisk vært her snart 20 år, svarer Magne Halvorsen. Det er kanskje også alt for lenge?

Han ler litt før han fortsetter.

- Men gjennom disse 20 årene har jeg vært med på dot.com, og jeg har fått oppleve hvordan ulike portaler skulle være løsningen. Jeg håper jeg har fått med meg en ballast som er bra å ha når vi nå skal tilpasse oss den nye verdenen.

--- Annonse ---

--- Annonse slutt ---

I den gamle verdenen ble IT-systemer implementert, og så ringte brukerne IT-support når de ikke forstod hvordan de skulle bruke IT-systemene. Brukerne aksepterte dette.

I den nye verdenen er brukerne blitt kravstore. De har vokst opp som digitalt innfødte. De forventer brukervennlighet og at ting skal virke. De forventer intuitiv programvare.

Den nye generasjonen er også på vei inn i lederposisjoner i industrien, og det skaper utfordringer for de som leverer tunge lite brukervennlige systemer.

Jeg må bare stille dette litt provoserende spørsmålet.

- Jeg har til gode å møte brukere som skryter av et ERP-system. ERP-systemer er vel ikke akkurat kjent for å være intuitive?

- Du har rett i at ERP-bransjen er ikke kjent for å levere intuitive og brukervennlige systemer, svarer Tom Axel Smith. Derfor har vår R&D-avdeling stort fokus på brukervennlighet.

Jeg ber han forklare nærmere.

- Vi har jobbet med å forbedre brukervennligheten i lang tid. Vår CTO sto på scenen på vår globale kundekonferanse i Berlin i 2008 og introduserte visjonen «Love the Application». Det var ikke akkurat hva man forbandt med ERP på den tiden, men vi har kommet langt siden den gang. Vi jobber også for eksempel med å teste ut talestyrte funksjoner. Om kort tid skal brukere av vårt ERP-system kunne bruke egen stemme og gi beskjeder til ERP-systemet, slik man bruker stemmen for å styre telefonen sin.

Jeg klarer ikke la være å tenke på hvordan jeg sleit med å bestille togbillett hos NSB da de første gang innførte talestyrt bestilling. Selv om jeg gjentatte ganger klart og tydelig sa Trondheim, ville NSB tolke det til at jeg ønsket meg til Tønsberg.

Samtidig er jeg klar over at teknologien har utviklet seg siden den gang, og at talestyrt software nå er på vei til å bli hyllevare.

Personlig hater jeg å føre reiseregninger, og tenker at jeg skal feire med kake den dagen jeg kan gi MAC’en min muntlig beskjed om å føre reiseregningene mine.

IFS har siden selskapets oppstart jobbet digitalt. Derfor lurer jeg på hva de legger i ordet digitalisering, nå som alle skal digitalisere.

- Noen kunder tror de har digitalisert bare kjøper seg en mobilapp, forteller Magne Halvorsen.

Han fortsetter.

- Det vi snakker mye om er hvordan vi skal tilgjengeliggjøring tjenester til brukerne. ERP-systemene er kjent for å være tunge. De er kjent for at det er store prosesser for å registrere data. Vi har stort fokus på det å forenkle prosessene for å registrere data og monitorere data informasjon.

--- Annonse ---

https://soundcloud.com/enerwe/energibransjens-temapodcast-digitalisering-i-oljebransjen-episode-3-av-3

--- Annonse ---

Videre ser de på det å bygge digitale tvillinger.

- Ved bruk av digitale tvillingene kan vi modellere ulike scenarier og dermed gi industrien sanntids beslutningsstøtte i alt fra prosesser innen drift og vedlikehold til organisasjonsendringer.

Han forklarer videre at IFS jobber med å utvikle ERP-systemer som selv lærer gjennom hele verdikjeden, og som selv foreslår forbedringer.

- Det kan eksempelvis være at man får beskjed dersom man bestiller produkter og tjenester fra leverandører som tidligere har levert for seint. Det kan jo gi forsinkelser gjennom hele verdikjeden, og i hele prosjektet. Dette skal ERP-systemet selv kunne fortelle deg.

I oljebransjen samarbeider IFS blant annet med Songa Offshore.

- Her bruker riggselskapet våre systemer for innhente data på riggene sine og jobbe med prediktivt vedlikehold. Da sparer selskapet store kostnader.

Magne Halvorsen tar en tenkepause før han fortsetter med å løfte frem en frustrasjon.

- Det er en trend nå at man ønsker å hoppe bukk over de faktiske utfordringene. Mange oljeserviceselskaper sitter med så gamle porteføljer på IT-siden at det rett og slett er vanskelig å gjennomføre en fornuftig digitalisering.

Han mener også mange oljeservice selskaper ser seg blinde på digitaliseringstrenden.

- Mange ønsker bruke penger på utvikle roboter og automatiserte prosesser der det allerede finnes standard programvare innen ERP. Det er ikke alltid fornuftig. Her bør oljeservice selskapene bruke investeringene på andre ting.

I enerWE skriver vi både om olje- og gassbransjen, og om energibransjen. IFS har i følge Tom Axel Smith mer enn 50 % markedsandel i energimarkedet i Norge. Jeg spør derfor om hvordan energimarkedet er rigget for digitalisering.

- Det er en interessekonflikt i mange selskap som har flere ulike forretningsområder. Hvor skal vi digitalisere? Er det energikraftproduksjon som gir mest penger igjen for investeringene eller er det TV-løsninger?

Jeg ser på klokken og ser at jeg snart må bevege meg tilbake til bilen fordi parkeringstiden snart utløper. Selv har jeg foreløpig ikke fått installert noen app som gjør at jeg kan utvide parkeringstiden fra telefonen. Jeg tenker at det må jeg snart få gjort.

Så spør jeg avslutningsvis om digitalisering kommer til å fjerne alle jobbene, eller om det er håp for oss mennesker også i fremtiden.

- Det vil alltid være stort behov for mennesker i organisasjonen, men på sikt vil menneskene gjøre andre type jobber enn det de gjør i dag, svarer Tom Axel Smith.