Nordsjøen  20170213.Ivar Aasen-feltet, hvor Aker BP er operatør, ligger mellom Sørlige Vikinggraben og Utsirahøyden i Nordsjøen, omlag 175 km vest for Karmøy.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Nordsjøen 20170213.Ivar Aasen-feltet, hvor Aker BP er operatør, ligger mellom Sørlige Vikinggraben og Utsirahøyden i Nordsjøen, omlag 175 km vest for Karmøy.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Mange frykter for jobben i oljebransjen

Publisert

Nordmenns syn på sin egen arbeidssituasjon og usikkerhet om de får beholde jobben eller ikke, har økt svakt de siste årene. Unntaket er oljebransjen.

Krisen i oljenæringen har nemlig sørget for at andelen sysselsatte som tror de står i fare for å miste jobben, har skutt til værs, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

I perioden 2013 til 2016 har 50.000 ansatte i oljesektoren mistet jobben, og fra å være en bransje med stor grad av jobbsikkerhet har situasjonen blitt snudd på hodet i løpet av disse tre årene.

I 2016 sier 30 prosent at de er redde for å miste jobben, mens 35 prosent har opplevd nedbemanning. I 2013 var tallene henholdsvis 3 og 4 prosent. Her må det tas med at tallene gjelder for kategorien bergverksdrift og utvinning – der oljebransjen står for nærmere 90 prosent.

Andelen sysselsatte totalt som opplever sin jobbsikkerhet som stabil har vært relativt stabil i en årrekke. I 2016 svarte 12 prosent at de mener de står i fare for å miste jobben sin, en økning fra 9 prosent i 2013, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

Andelen som har opplevd nedbemanning i bedriften de siste tre årene, har økt fra 7 til 9 prosent, mens andelen som sier de jobber i en bedrift som har omorganisert, nå ligger på 12 prosent, 2 prosentpoeng høyere enn i 2013.

(©NTB)