French President Emmanuel Macron, centre, holds a soccer ball offered by Norway's Prime Minister Erna Solberg during a bi-lateral meeting at the Elysee Palace, in Paris, Friday, July 6, 2018. (AP Photo/Kamil Zihnioglu, Pool)
French President Emmanuel Macron, centre, holds a soccer ball offered by Norway's Prime Minister Erna Solberg during a bi-lateral meeting at the Elysee Palace, in Paris, Friday, July 6, 2018. (AP Photo/Kamil Zihnioglu, Pool)

Macron mener Norge gjør rett ved å investere oljerikdommen i en grønn framtid

Publisert

Frankrikes president Emmanuel Macron mener Norge gjør rett ved å investere oljerikdommen i en grønn framtid.

– Hvis finansnæringen fortsetter som før, drevet av kortsiktig profitt og spekulasjoner, vil den dø. Da er det ingenting for middelklassen der, ingenting for vanlige folk, sier Macron.

Han fikk både statsminister Erna Solberg (H) og oljefondets sjef Yngve Slyngstad på besøk i Élyséepalasset i Paris fredag kveld. Der deltok de på et rundebordsmøte sammen med lederne for statlige investeringsfond i fem andre land – Abu Dhabi, Kuwait, New Zealand, Saudi-Arabia og Qatar.

På møtet presenterte de seks fondene et nytt rammeverk for klimavennlige investeringer.

Macrons initiativ

Det var Macron selv som tok initiativ til å samle de seks. Han ville ha drahjelp til å bruke investeringer aktivt i kampen for å nå målene i klimaavtalen fra Paris.

Arbeidet ble satt i gang på klimakonferansen som Macron arrangerte i desember i fjor for å markere Parisavtalens toårsdag.

Nå takker Macron de seks fondene for innsatsen. Han mener rammeverket de er blitt enige om, kan bli en referanseramme også for andre investorer.

– Jeg håper sterkt at flere blir med og støtter opp om de samme prinsippene.

Grønn bruk av oljepengene

Ifølge Macron er det et poeng i seg selv at flere av landene som er med, har tjent seg rike på oljeeksport.

Han mener dette er et bevis på at oljerikdommen kan brukes aktivt i kampen mot global oppvarming.

Ved å bruke rikdommen fra salg av olje og gass til investeringer i grønn teknologi og klimavennlige løsninger kan man gå fra investering i ikke-fornybare ressurser og over til noe som er bærekraftig på sikt, påpeker Macron.

– Vi kan ikke fortsette å basere økonomien på fossile brensler. Da vil vi alle gå under, advarer han.

Ansvar for framtida

Solberg understreker for sin del at oljefondet ikke skal brukes direkte som verktøy i klimapolitikken.

– Men fondet har et ansvar for å adressere framtidig klimarisiko, sier hun.

Hun mener det er naturlig for oljefondet å ta hensyn til klima i sine investeringer, ettersom fondet har et langsiktig perspektiv og har som oppgave å sikre framtidige generasjoner økonomisk.

Ifølge Macron skal gruppen møtes på nytt i New York i september. Da er målet å få flere til å melde seg inn.

(©NTB)